Frantastique AFU

BULLETIN no. 4

december 2022

Mededelingen van het bestuur

Chères toutes, chers tous,
Dit is na zeven jaar mijn laatste bulletin aan u als voorzitter van de AFU. Zeven jaar waarin veel veranderingen hebben plaats gevonden en het bestuur altijd naar een goede samenwerking heeft gestreefd, ook bij de dilemma’s waarvoor zij kwam te staan. Dit alles met een warm hart voor het voortbestaan van de AFU met haar vele cursussen en activiteiten.

De Covid-epidemie heeft met zich meegebracht dat er jaren zijn geweest waarin wij elkaar slechts online konden ontmoeten. De docenten en de culturele commissie hebben dat snel en goed opgepakt met hun organisatie online van de cursussen en activiteiten.
Tijdens deze zeven jaar (13 jaar voor Hans) hebben we veel wisselingen gehad in de verschillende functies: twee nieuwe cursuscoördinatoren, twee penningmeesters, een nieuwe secretaris, een tweede directrice en als aanwinst: iemand voor de financiële administratie.
Het doet ons groot plezier om Sophie Langlade (de huidige coördinatrice van de culturele commissie) van harte te feliciteren en welkom te heten als directrice van de AFU per 1 december 2022. Alle succes voor de komende jaren toegewenst, Sophie!

Een tweede vreugdevolle mededeling: mogelijk zal de AFU in het nieuwe jaar een eigen plek in Utrecht gaan krijgen op Pieterskerkhof 7 bij de Église Wallonne. Daar kunnen de directrice en coördinatrice werken, er kan vergaderd worden, men kan er mensen ontvangen en er kunnen wellicht ook cursussen worden gegeven.

Voegen we dat bij het feit dat wij drie mensen bereid hebben gevonden (zie vorig bulletin) om de bestuurstaken van Hans van der Zalm en mij over te nemen, dan hopen wij hiermee de AFU met een gerust hart achter te laten. Hans blijft voorlopig nog webmaster totdat er een opvolger is gevonden (wie meldt zich?!). In de ALV nemen wij formeel afscheid. Tijdens de Kerstmatinee van 11 december hopen wij feestelijk afscheid te nemen en het glas met u te heffen.

De AFU heeft een grote potentie: Utrecht, universiteitsstad: een van de weinige steden waar je nog Franse Taal en Cultuur kunt studeren. Dat is ook door de Franse ambassade gezien en erkend. Met een nieuw bestuur, cursuscoördinator en directrice kan veel moois tot stand worden gebracht. Daarbij heeft onderzoek inmiddels uitgewezen dat middelbare scholieren als tweede taal Frans kiezen omdat zij het zo’n mooie taal vinden. Daar liggen dus kansen.
Wij danken allen waarmee wij tijdens deze zeven jaar hebben samengewerkt voor hun inspanningen en betrokkenheid bij de AFU.

Binnenkort hopen wij u tijdens de ALV en/of de Kerstmatinee te ontmoeten.
Met een hartelijke groet / bien cordialement,
Jetty Sanders-Pouwels, voorzitter
Hans van der Zalm, webmaster
jetty

Dank voor al je inzet, Jetty!


Donderdag 1 december 19.30 uur - ALV & aperitief (NL)

De deuren openen om 19.00 uur, de algemene ledenvergadering start om 19.30 uur en het aperitief is om 20.15 uur. Inschrijving gewenst bij: christine.utrecht@afpb.nl.
Adres: Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht.

Assemblée générale de l’Alliance française d’Utrecht au Kargadoor, suivie d’un apéritif.
Evénement gratuit sur inscription auprès de christine.utrecht@afpb.nl.
Ouverture des portes à 19h, début de l’assemblée générale à 19h30 puis début de l’apéritif à 20h15.
Adresse : Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Dimanche 11 décembre 15h00 - Concert au Théâtre Schiller pour notre traditionnelle fête de Noël ! (F/NL)

Matinee-de-Noel-decembre-2022
Comme chaque année, nous nous retrouvons pour célébrer les fêtes de Noël, avec cette année, la venue du groupe Les Triadours, un trio autour de la chanteuse Mireille Vaessen et de ses deux musiciens Martine de Kok (piano et accordéon) et Sam Pasternak (violon, violoncelle et guitare). Ils nous enchanteront avec un spectacle autour du répertoire d'Edith Piaf.
Informations pratiques : 15h00 - 19h00, Schiller Theater, Minrebroederstraat 11, Utrecht Accueil à partir de 14h30.
Gratuit avec Carte Nationale, et inscription auprès de meili.utrecht@afpb.nl, sinon € 10 avec paiement en ligne sur la boutique de notre site.

Zoals elk jaar komen we weer bij elkaar om Kerstmis te vieren, met dit jaar de groep Les Triadours, een trio rond de zangeres Mireille Vaessen en haar twee muzikanten Martine de Kok (piano en accordeon) en Sam Pasternak (viool, cello en gitaar). Zij zullen ons betoveren met een show gebaseerd op het repertoire van Edith Piaf.
Praktische informatie: 15.00 - 19.00 uur, Schiller Theater, Minrebroederstraat 11, Utrecht
Ontvangst vanaf 14.30 uur.
Gratis met Carte Nationale, inschrijving via meili.utrecht@afpb.nl, anders € 10 met online betaling via de winkel van deze website.

Jeudi 15 décembre - Conférence Oh! Art nouveau (F)

carodi180500020-art-nouveau
Laissez-vous guider par notre conférencière Giulia Franceschini pour découvrir l’art nouveau, mouvement artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui s’appuie sur l’esthétique des lignes courbes. Né en réaction contre les dérives de l’industrialisation à outrance et la reproduction sclérosante des anciens styles, c’est un mouvement soudain, rapide, qui connaît un développement international.
Informations pratiques :
En ligne : 20h30 - 21h30, en français
Inscription sur le site de l’Alliance Française de la Haye en cliquant sur le bouton ci-dessous:

Onze docent Giulia Franceschini laat u de Art Nouveau ontdekken, een artistieke stroming van het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw gebaseerd op de esthetiek van gebogen lijnen. Ontstaan als reactie op de uitwassen van de industrialisatie en de sclerotische reproductie van oude stijlen, was het een plotselinge snelle beweging die zich internationaal ontwikkelde.
Praktische informatie :
Online: 20.30 - 21.30 uur, in het Frans
Gebruik deze link om in te schrijven:

Dinsdag 24 januari 18.30 uur - Les Moulins de mon Cœur (NL/F)

Rejoignez-nous le 24 janvier au Café Pothuys pour la production de mi-saison de notre chorale Les Moulins de mon Cœur ! Lors de cette soirée d'entre-deux, la chorale AFU Les Moulins de mon Cœur présentera sa production semestrielle, en chantant des chansons françaises sous la direction de la chanteuse Britta Maria et du pianiste Maurits Fondse. Tout cela se déroulera dans l'atmosphère chaleureuse du café 't Oude Pothuys.

Kom op dinsdag 24 januari luisteren naar het halfjaarlijkse optreden van het enige echte AFU-koor Les Moulins de mon Cœur! Onder begeleiding van zangeres Britta Maria en pianist Maurits Fondse zullen zij diverse Franse chansons ten gehore brengen.     
Locatie: Café 't Oude Pothuys
Aanvang: 18.30 uur, inloop: 18.00 uur
Inschrijven: lionne.utrecht@afpb.nl

Mededelingen van het cursuscentrum

agenda-2295709_1920
Chers élèves,
La fin de l’année approche et le centre de cours vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !
Notre premier semestre se terminera fin janvier et nous proposerons une seconde session de cours dès février 2023. Vous avez une question sur votre niveau ? Êtes-vous intéressés par un cours ? Vous voulez un renseignement ? N’hésitez pas à nous contacter:
Het einde van het jaar nadert en het cursuscentrum wenst u prettige feestdagen!
Ons eerste semester eindigt eind januari en we zullen vanaf februari 2023 een tweede reeks cursussen aanbieden. Heb je een vraag over je niveau? Bent u geïnteresseerd in een cursus? Wil je wat informatie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen:
cursus.utrecht@afpb.nl.

  FR_AF-Utrecht_600x200_bike
  Notre centre de cours sera en vacances pendant cette période festive mais pas de panique : vous voulez continuer à pratiquer votre français pendant les vacances ? Nous avons des ressources en ligne pour vous ! Vous pouvez tester gratuitement le site de notre partenaire Frantastique. Inscrivez-vous gratuitement pendant 1 mois à Frantastique. Le principe : des leçons personnalisées selon votre niveau, 15 minutes par leçon, 5 fois par semaine. Frantastique est accessible à partir du niveau A2.
  Ons cursuscentrum is tijdens deze feestperiode op vakantie, maar geen paniek: u wilt uw Frans ook tijdens de vakantie blijven oefenen? We hebben online bronnen voor u! U kunt onze partnerwebsite Frantastique gratis testen. Schrijf je 1 maand gratis in bij Frantastique. Het principe: gepersonaliseerde lessen volgens uw niveau, 15 minuten per les, 5 keer per week. Frantastique is toegankelijk vanaf niveau A2.
  Cliquez ici pour en savoir plus / Klik hier voor meer informatie:
  N’oubliez pas Culturethèque, bibliothèque numérique francophone de l'Institut français. Vous pouvez créer un compte lorsque vous disposez de votre Carte Nationale et ainsi avoir accès à des milliers de documents : revues, magazines, journaux français, livres, documentaires…
  Vergeet Culturethèque niet, de digitale bibliotheek van het Frans Instituut. U kunt een account aanmaken wanneer u uw nationale kaart heeft en zo toegang krijgen tot duizenden documenten: tijdschriften, Franse kranten, boeken, documentaires...
  Cliquez ici pour en savoir plus :

   Enfin, restons en contact sur les réseaux-sociaux ! Suivez-vous l’Alliance Française Utrecht sur Instagram et Facebook ?
   Laten we tot slot contact houden op sociale netwerken! Volg jij de Alliance Française Utrecht op Instagram en Facebook?
   Liens Instagram et Facebook :
   A bientôt / Tot ziens,
   Le centre de cours / Het cursuscentrum

   Klassiekers en Molière tijdens de feestdagen (NL/F)

   TV5MONDE kerst 22
   Van de hoofdzetel van de AFPB kregen we de volgende tip door:
   Ze hebben geen introductie nodig: Jean-Paul Belmondo, Michel Galabru en Michel Serrault komen rechtstreeks uw huiskamer binnen tijdens de feestdagen.
   Twee klassieke komedies en ook twee cult-bewerkingen van Molière staan op het programma ter ere van de 400ste geboortedag van de grote Franse toneelschrijver.
   En anders nog altijd veel mooie films in de filmzalen in Utrecht en op Picl.com!
   Le comité culturel de l'Alliance française d'Utrecht vous souhaite :

   Joyeuses fêtes de la fin de l'année!

   facebook instagram website youtube 
   Email Marketing Powered by MailPoet