Frantastique AFU

BULLETIN no. 3

november 2022

Bonjour à tous! De komende tijd hebben we het volgende voor u op het programma staan:

Samedi 12 novembre 19h30 - L'Ecole des Dames (F)

EcoleDesdames
Samedi 12 novembre, représentation de l’Ecole des Dames ! Pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière, l’AFU a le plaisir de recevoir la troupe internationale de théâtre amateur francophone de L’Alliance française de La Haye, le Théâtre de l’Avalanche. Dix actrices et acteurs français, néerlandais, allemand, argentin et espagnol joueront l’École des Dames, une pièce du philosophe français Raphaël Enthoven, réinterprétation moderne de l’École des Femmes de Molière.
Dans cette pièce, nous suivons Jeanne, actrice rencontrant enfin le succès, et Colin, son ancien amant sexagénaire qui lui offre le rôle d'Agnès dans son adaptation de la célèbre œuvre. Jaloux, ce dernier souhaite en réalité humilier la comédienne et engage dans ce but Nathan, un homosexuel chargé de la séduire.
Informations pratiques :
Horaires : de 19h30 à 22h. Accueil à partir de 19h.
Adresse : Institut Cervantès, Domplein 3, Utrecht
Gratuit avec Carte Nationale et inscription auprès de sophie.utrecht@afpb.nl , sinon € 10 avec paiement en ligne sur la boutique de notre site.

Kom op 12 november naar de opvoering van de Ecole des Dames, een toneelstuk van de Franse filosoof Raphaël Enthoven, gebaseerd op het werk van Molière! Om de 400ste verjaardag van de geboorte van Molière te vieren, verwelkomt de AFU het internationale Franstalige amateurtheatergezelschap van de Alliance française de La Haye: het Théâtre de l'Avalanche. Tien Franse, Nederlandse, Duitse, Argentijnse en Spaanse actrices en acteurs brengen L’École des Dames ten tonele, een moderne herinterpretatie van Molières L’École des Femmes.
In dit stuk volgen we Jeanne, een actrice die eindelijk succes heeft gevonden, en Colin, haar zestigjarige vroegere minnaar die haar de rol van Agnes aanbiedt in zijn bewerking van het beroemde toneelstuk. Colin is jaloers en wil de actrice vernederen. Hij huurt Nathan, een homoseksueel, in om haar te verleiden.
Praktische informatie:
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
Adres: Instituut Cervantès, Domplein 3, Utrecht
Gratis met Carte Nationale en inschrijving via sophie.utrecht@afpb.nl, anders € 10 met online betaling via de winkel van deze website.

Jeudi 24 novembre - 18h30 - Deuxième soirée ciné-débat au Hartlooper (F)

delicieux
Vous n’avez pas participé à notre séance du mois d’octobre ou vous étiez déjà avec nous? Venez nous rejoindre pour cette seconde séance. Après la projection du film, un moment d’échanges en français vous sera proposé. Inscrivez-vous vite !
Nous vous présenterons “Délicieux”, un film d’Eric Besnard avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré dans les rôles principaux.
Quel est l’histoire de ce film ? À l'aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d'une femme étonnante, qui souhaite apprendre l'art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s'émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous: le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients et ennemis.
Informations pratiques :
Horaires : de 18h30 à 21h. Accueil à partir de 18h
Adresse : Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
Gratuit avec Carte Nationale et inscription auprès de christine.utrecht@afpb.nl , sinon 10€ avec paiement en ligne sur la boutique de notre site.

Heeft u de filmavond in oktober moeten missen? Gelukkig heeft u een tweede kans. Ook deze avond voor u een Franse film waarover we vervolgens, in het Frans, in gesprek gaan. Schrijf u nu in!
Wij presenteren Délicieux, een film van Eric Besnard met Grégory Gadebois en Isabelle Carré in de hoofdrollen.
Samenvatting: Aan het begin van de Franse Revolutie wordt Pierre Manceron, een stoutmoedige kok, ontslagen door zijn meester, de hertog van Chamfort. De ontmoeting met een verrassende vrouw, die aan zijn zijde de kookkunst wil leren, geeft hem zijn zelfvertrouwen terug en zet hem ertoe aan zich te emanciperen en vanuit zijn positie als knecht zijn eigen revolutie te starten. Samen bedenken ze een plek van gedeeld genot die voor iedereen toegankelijk is: het eerste restaurant. Een idee dat hun klanten en vijanden zal opleveren.
Praktische informatie :
Tijd: van 18.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.00 uur.
Adres: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
Gratis met Carte Nationale en inschrijving via christine.utrecht@afpb.nl , anders € 10 met online betaling via de winkel van deze website.

Mededelingen van het cursuscentrum

agenda-2295709_1920
Chers élèves,
Nos cours ont commencé pour le semestre de septembre à janvier. Nous vous souhaitons à tous de bons cours ! Vous pouvez toujours nous contacter pour des conseils et pour toute question sur le prochain semestre : 06 25 20 63 34 / cursus.utrecht@afpb.nl .
L'Alliance Française Utrecht a participé le mois dernier au Défi Interalliances et nous souhaitons bonne chance à notre élève qui s'est qualifiée pour le second tour de cette compétition : succes !
Vous avez reçu votre carte nationale qui vous permet d'accéder à tous nos événements culturels à des tarifs réduits ou gratuitement. Cette année, elle est au format numérique. Gardez donc bien ce QR code pour pouvoir vous en servir. Ne manquez pas nos prochains événements, comme la représentation de l’Ecole des Dames (12 novembre) ou encore la prochaine soirée cinéma avec le film "Délicieux" (24 novembre) : de bonnes occasions de pratiquer votre français en dehors de la classe.
Nous avons ce mois-ci la compétition nationale de la dictée TV5 Monde. Bon courage à nos groupes participants et à vos crayons !
Le centre de cours

Beste leerlingen,
De cursusreeks van september tot januari is inmiddels van start gegaan. We wensen u allen fijne lessen toe! U kunt ons voor advies en vragen over ons aanbod bereiken via 06 25 20 63 34 of cursus.utrecht@afpb.nl.
De Alliance Française Utrecht heeft afgelopen maand deelgenomen aan de Défi Inter Alliances en wij wensen onze student die zich heeft gekwalificeerd voor de tweede ronde van deze wedstrijd veel succes!
U heeft uw nationale kaart ontvangen waarmee u, tegen gereduceerd tarief of gratis, toegang heeft tot al onze culturele evenementen. Dit jaar is de kaart in digitale vorm. Bewaar deze QR code dus om hem te kunnen gebruiken. Mis onze volgende evenementen niet, zoals de voorstelling van L'Ecole des Dames (12 november) of de volgende filmavond met de film Délicieux (24 november): goede gelegenheden om uw Frans buiten het klaslokaal te oefenen.
Deze maand hebben we de nationale TV5 Monde dicteewedstrijd. Veel succes aan onze deelnemende groepen, leg uw pen maar alvast klaar!
Het cursuscentrum

Mededelingen van het bestuur

Chers tous, chères toutes,
Alle cursussen zijn inmiddels gestart, met veel nieuwe docenten. Allen van harte welkom bij de AFU!
Sinds 27 september zijn de Cafés français weer terug! De eerste keer telden we al een groot aantal enthousiaste deelnemers. De data voor volgende cafés worden bekend gemaakt via de site en via de sociale media.
Met subsidie van het Institut français heeft de culturele commissie op 13 oktober een filmdebatavond georganiseerd in Louis Hartlooper, waar de boeiende film Le Brio van Yvan Attal werd vertoond. Sophie hield een duidelijke inleiding en na afloop leidde zij een levendige discussie. Op 24 november is er weer een filmdebatavond, die ik van harte bij u aanbeveel!
Op 1 december om 19.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in de Kargadoor aan de Oude Gracht 36 te Utrecht. Het huidige bestuur - bestaande uit Hans van der Zalm en Jetty Sanders-Pouwels - treedt dan af. Wij zijn blij, dat wij drie kandidaat-bestuursleden bereid hebben gevonden het stokje van ons over te nemen. Dit zijn: Ineke Herweijer, kandidaat voorzitter, Marrit Verveld-Suijkerbuijk, kandidaat secretaris en Theo Langejan, kandidaat penningmeester. Het huidige bestuur gaat de ALV voorstellen om ze per 1 december 2022 als nieuwe bestuursleden te benoemen. Hans van der Zalm blijft nog aan als webmaster totdat er een opvolger gevonden is.
Wij nodigen hierbij - behalve de leden - onze cursisten, docenten en vrijwilligers van harte uit deze ALV bij te wonen en met elkaar na de vergadering tijdens de aperitief het glas te heffen op de nieuwe bestuursleden.
Nadere informatie volgt per mail en op de site met een link naar de stukken voor de ALV. Het bestuur hoopt u met velen bij de ALV en onze overige activiteiten te ontmoeten.
Met een hartelijke groet
namens het bestuur,
Jetty Sanders-Pouwels, voorzitter

Chers tous, chères toutes,
Tous les cours ont commencé et il y a de nombreux nouveaux professeurs. Tout le monde est le bienvenu à l’AFU !
Depuis le 27 septembre les Cafés français sont de retour ! La première fois nous avons déjà compté un grand nombre de participants enthousiastes. Les dates des cafés suivants seront annoncées via le site et via les réseaux sociaux.
Grâce à une subvention de l’Institut français le comité culturel a organisé une soirée ciné-débat à Louis Hartlooper le 13 octobre où a été projeté le passionnant film "Le Brio" d’Yvan Attal. Sophie a fait une introduction claire et a ensuite mené une discussion animée. Le 24 novembre il y aura de nouveau une soirée ciné-débat que je vous recommande chaleureusement !
Le 1er décembre à 19h30, "de Algemene Ledenvergadering" (ALV) aura lieu au Kargadoor, Oude Gracht 36 à Utrecht. Le conseil actuel composé de Hans van der Zalm et Jetty Sanders-Pouwels démissionnera pendant cette réunion'. Nous sommes heureux d’avoir trouvé trois candidats membres du conseil prêts à nous succéder. Ce sont : Ineke Herweijer, candidate présidente, Marrit Verveld-Suijkerbuijk, candidate secrétaire et Theo Langejan, candidat trésorier. Le conseil actuel va proposer à l’ALV de les nommer dès le 1er décembre 2022. Hans van der Zalm restera en tant que "webmaster" jusqu'à ce qu' un successeur soit trouvé.
En plus des membres, nous invitons cordialement les étudiants, professeurs et bénévoles à assister à l’ALV et après la réunion, lors de l’apéro, à trinquer aux nouveaux membres du conseil. D’autres informations suivront par e-mail et sur le site avec un lien vers les documents pour le ALV. Le conseil espère vous retrouver nombreux à l ALV et lors de nos activités.
Bien cordialement,
au nom du conseil,
Jetty Sanders-Pouwels, présidente

Chez les autres alliances

Samedi 19 novembre 2022 – Visite du musée Kröller-Müller avec Giulia FRANCESCHINI (F)

kroller moller
Visite du musée Kröller-Müller : Un des plus beaux musées aux Pays-Bas qui porte le nom d'Hélène Kröller-Müller (1869- 1939), qui a constitué la deuxième plus grande collection au monde d’œuvres de Vincent van Gogh ainsi qu’une imposante collection de peintures néerlandaises des 19e et 20e siècles.
Informations pratiques :
9h30-17h30 en présentiel, et en français.
Départ de l’Alliance française de La Haye à 9h30 en bus incluant l’entrée au parc national. Chaque participant doit être muni de la carte des musées.
25€ par personne et nombre de places limitées.
Inscription sur le site de l’Alliance Française de La Haye.
Bezoek aan het Kröller-Müller Museum Een van de mooiste musea van Nederland, genoemd naar Hélène Kröller-Müller (1869-1939), die de op één na grootste collectie werken van Vincent van Gogh ter wereld opbouwde, evenals een indrukwekkende collectie Nederlandse schilderijen uit de 19e en 20e eeuw.
Praktische informatie:
9.30-17.30 uur ter plaatse, rondleiding in het Frans.
Vertrek vanaf de Alliance française in Den Haag om 9.30 uur met de bus inclusief toegang tot het nationaal park. Elke deelnemer moet een museumkaart hebben.
25€ per persoon en beperkt aantal plaatsen.

10-15 november - Tapis Rouge - 4e festival du film français

BANNIERE-HOMEPAGE__arnaud__NL-1
TAPIS ROUGE Frans FilmFestival is het enige festival, in Nederland, dat uitsluitend gewijd is aan de Franstalige film. Met een programma van 23 films, premières en een aantal exclusieve vertoningen, is TAPIS ROUGE het belangrijkste Franse culturele evenement in Nederland. TAPIS ROUGE Frans FilmFestival presenteert het beste van de Franse cinema aan Nederlandse filmliefhebbers en alle Francofielen.
Tijdens verschillende speciale avonden zijn regisseurs, acteurs en auteurs aanwezig om vragen van journalisten en het publiek te beantwoorden. TAPIS ROUGE is ook de prijs voor de beste verfilming van een Franstalig boek. De jury, die wordt voorgezeten door Pierre Assouline van de Académie Goncourt, bestaat uit persoonlijkheden uit de wereld van film en literatuur uit Nederland en Frankrijk.
La 4ème édition du festival du film français se tiendra du 10 au 15 novembre à Amsterdam. Ce festival est consacré exclusivement au cinéma de langue française.
Avec un programme de 23 films sur 6 jours, soit 60 projections en avant-première et en exclusivité, TAPIS ROUGE est la manifestation culturelle française la plus importante des Pays-Bas.
Meer informatie op de site: / Retrouvez toutes les informations sur le site :

Secrets d'histoire - TV5MONDE (NL/F)

Geschiedenis komt tot leven

Vanaf 31 oktober iedere maandag om 21.00 uur op TV5MONDE, met Nederlandse ondertiteling.
Verover gebieden met Napoleon, componeer Die Zauberflöte van Mozart of de Mondscheinsonate van Beethoven. Volg samen met Stéphane Bern de reis van deze veroveraars, componisten en politici die de geschiedenis hebben getekend.
facebook instagram website youtube 
Email Marketing Powered by MailPoet