Inschrijven cursussen

Hierbij meld ik me aan als cursist.

Ik kies voor:

 

Uw voorletters:

Uw roepnaam:

Uw achternaam:

Uw straat en huisnummer:

Uw postcode en woonplaats:

Uw telefoonnummer:

Uw mobiele telefoonnummer:

Uw E-mailadres:

Uw IBAN-nummer bank (dat u gebruikt voor uw overboeking):

Ten name van:

Woonplaats:

Wat is uw vooropleiding Frans of eerder gevolgde cursus (alleen voor nieuwe cursisten)?

Gewenste cursus (A1, A2, B1, B2, C1, Conversatie Cursus ter voorbereiding van het DELF/DALF examen, Weet ik niet). NB: definitief niveau wordt bepaald tijdens inschrijfavond.

Hoe bent u geattendeerd op de Alliance Française?

 

 

1. Door verzending van dit inschrijfformulier verplicht ik mij tot betaling van het volledige cursusgeld (zie cursuskosten op de site), te betalen door overboeking op bankrekening NL56RABO0309800072 t.n.v. Alliance Française Zoetermeer.
2. Over de ontwikkelingen binnen de Alliance Française Zoetermeer word ik onder meer via e-mail en/of Entre Nous (een digitale nieuwsbrief) geïnformeerd. Ik ben daarmee akkoord en ik kan de verzending stop zetten.
3. Door verzending van dit inschrijfformulier meld ik mij aan als lid van de Vereniging Alliance Française Zoetermeer. Het lidmaatschapsbedrag is onderdeel van het cursusgeld.
4. De Alliance Française Zoetermeer legt de door mij verstrekte gegevens vast. Deze gegevens staan ter beschikking van de cursusleiding, mijn docent en het bestuur. De Alliance Française Zoetermeer vernietigt mijn gegevens 2 jaar nadat ik met de opleiding ben gestopt en mijn lidmaatschap heb beëindigd. Ik ben daarmee akkoord. Ik ben bekend met het privacy statement van Alliance Française Zoetermeer op de internet site.
5. Tijdens bijeenkomsten van de Alliance Française Zoetermeer kunnen foto’s worden genomen waarop ik zichtbaar ben en die worden geplaatst in nieuwsbrieven en/of de internetsite. Ik ben daarmee akkoord.

Gaarne alle rubrieken invullen.
U gelieve het cursusgeld zelf over te maken vanaf bovenstaand rekeningnummer.

Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een e-mailbericht ter bevestiging.
Het is mogelijk, dat dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terechtkomt.

 

 


Hierbij meld ik me aan als cursist.

Ik kies voor:

 

Uw voorletters:

Uw Voornaam:

Uw achternaam:

Uw straat en huisnummer:

Uw postcode en woonplaats:

Uw telefoonnummer:

Uw mobiele telefoonnummer:

Uw E-mailadres:

Uw IBAN-nummer bank (dat u gebruikt voor uw overboeking):

Ten name van:

Woonplaats:

Wat is uw vooropleiding Frans of eerder gevolgde cursus (alleen voor nieuwe cursisten)?

Gewenste cursus (A1, A2, B1, B2, C1, Conversatie Cursus ter voorbereiding van het DELF/DALF examen, Weet ik niet). NB: definitief niveau wordt bepaald tijdens inschrijfavond.

Hoe bent u geattendeerd op de Alliance Française?

 

 

1. Door verzending van dit inschrijfformulier verplicht ik mij tot betaling van het volledige cursusgeld (zie cursuskosten op de site), te betalen door overboeking op bankrekening NL56RABO0309800072 t.n.v. Alliance Française Zoetermeer.
2. Over de ontwikkelingen binnen de Alliance Française Zoetermeer word ik onder meer via e-mail en/of Entre Nous (een digitale nieuwsbrief) geïnformeerd. Ik ben daarmee akkoord en ik kan de verzending stop zetten.
3. Door verzending van dit inschrijfformulier meld ik mij aan als lid van de Vereniging Alliance Française Zoetermeer. Het lidmaatschapsbedrag is onderdeel van het cursusgeld.
4. De Alliance Française Zoetermeer legt de door mij verstrekte gegevens vast. Deze gegevens staan ter beschikking van de cursusleiding, mijn docent en het bestuur. De Alliance Française Zoetermeer vernietigt mijn gegevens 2 jaar nadat ik met de opleiding ben gestopt en mijn lidmaatschap heb beëindigd. Ik ben daarmee akkoord. Ik ben bekend met het privacy statement van Alliance Française Zoetermeer op de internet site.
5. Tijdens bijeenkomsten van de Alliance Française Zoetermeer kunnen foto’s worden genomen waarop ik zichtbaar ben en die worden geplaatst in nieuwsbrieven en/of de internetsite. Ik ben daarmee akkoord.

Gaarne alle rubrieken invullen.
U gelieve het cursusgeld zelf over te maken vanaf bovenstaand rekeningnummer.

Noot: Bij elke aanvraag sturen wij een e-mailbericht ter bevestiging.
Het is mogelijk, dat dat onze reactie op uw aanvraag in uw "spam" box terechtkomt.