Cursus overzicht

Welke cursus moet ik kiezen?

Ruime keuze uit niveaus

Onze Alliance organiseert cursussen Frans op de donderdagavond in Zoetermeer. De lessen worden verzorgd door zeer ervaren en gediplomeerde docenten. Wij gebruiken de niveau-indeling voor talen van het Europees Referentiekader (ERK). In de algemene cursussen hanteren wij onderstaande niveaus.

NiveauERK CodeSub-indeling
Basis gebruikerA1 en A2A1.1, A1.2, A2.1 en A2.2
Zelfstandig gebruikerB1 en B2B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B2.1, B2.2, B2.3 en B2.4
Vaardig gebruikerC1 en C2C1.1

De algemene cursussen bestaan uit 25 lessen van 1,5 uur. De vakantiecursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur. Als aanvulling op de cursus maken de cursisten enig huiswerk. 

DELF en DALF examens

Wij kunnen cursisten voorbereiden die een erkend DELF of DALF diploma willen halen. Deze door het Franse ministerie van Onderwijs officieel erkende diploma’s bestaan uit zes verschillende diploma’s volgens het Europees Referentiekader (ERK): Delf A1, Delf A2, Delf B1, Delf B2, Dalf C1 en Dalf C2. Bij dit examen word je getoetst op de taalvaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken.

Tijdens onze lessen in is er niet enkel aandacht voor de taalvaardigheden, maar ook voor de Franse cultuur, geschiedenis, literatuur, etc.

Als je ook graag zo’n diploma wilt halen dan is het mogelijk om hiervoor een van de talloze oefenboekjes aan te schaffen via internet waarmee duidelijk wordt wat er tijdens het examen van je wordt verwacht en eventueel bij ons privélessen te volgen.

In Nederland is de Alliance Française te Den Haag het officiële examen centrum als het gaat om het organiseren en het afleggen van deze examens.

Certificat d’Assiduité/Bewijs van aanwezigheid

Cursisten die minimaal 21 lessen hebben bijgewoond, krijgen aan het eind van de cursus op verzoek een bewijs daarvan uitgereikt; het Certificat d’Assiduité.

Cursuskosten 2020-2021

Het cursusgeld voor 2020/2021 bedraagt € 285. Hiervoor krijgt u 25 lessen van 1,5 uur en kunt u eveneens onze culturele avonden bijwonen en profiteren van Culturethèque.

Net als vorige jaren biedt de Alliance Française Zoetermeer de huidige cursisten de mogelijkheid om zich tegen een gereduceerde prijs in te schrijven voor het nieuwe cursusjaar. Indien u zich vóór 1 september 2020 aanmeldt voor één van onze cursussen krijgt u een korting van € 15 op het cursusgeld. Dit wordt dan €270. Voorwaarde is echter dat het verschuldigde bedrag ook daadwerkelijk vóór 1 september op de rekening van onze penningmeester is overgemaakt op bankrekening NL56RABO0309800072 t.n.v. Alliance Française Zoetermeer. 

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het inschrijfformulier. Na ontvangst van dit inschrijfformulier en het verschuldigde cursusgeld bent u ingeschreven voor de door u gewenste cursus.

Wel behouden wij ons het recht toe om een cursus niet door te laten gaan bij onvoldoende aanmeldingen. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u altijd persoonlijk bericht hierover en wordt het cursusgeld aan u gerestitueerd

Leslocatie op donderdagavond in Zoetermeer.

Picasso lyceum Paletsingel 38c
19.00 tot 20.30 uur; 20.30 tot 22.00 uur

Informatie: Direction des cours / Cursusleiding
Mme Anita Gölpinarli
tel. 06-28173661
e-mail :
cursus.zoetermeer@afpb.nl