Cursus overzicht

Ruime keuze uit niveaus

Onze Alliance Française organiseert cursussen Frans op de donderdagavond op het Picasso Lyceum te Zoetermeer. De lessen worden verzorgd door ervaren en gediplomeerde docenten. Wij werken met kleine groepen omdat we de kwaliteit van onze lessen willen waarborgen. Hier vindt u de cursuskosten.

De jaarcursus bestaat uit 25 lessen van 1,5 uur en begint in september en eindigt in april. De vakantiecursus bestaat uit 10 lessen van 1,5 uur en begint in januari en eindigt in april. Er zal tijdens de cursussen aandacht zijn voor alle taalvaardigheden en het accent zal uiteindelijk vooral liggen op spreek- en gespreksvaardigheid Frans. Afhankelijk van het niveau beginnen de lessen om 19:00 of om 20:30. Als aanvulling op de cursus maken de cursisten enig huiswerk. Voor exacte data per les verwijzen wij u naar het jaarprogramma .

Voor de groepsindeling gebruiken wij de niveau-indeling voor talen van het Europees Referentiekader (ERK). Via ons online aanmeldformulier kunt u uw gewenste niveau aangeven of aangeven dat u het nog niet weet. Mocht u nog niet weten welk niveau bij u past, dan kunt u op de informatieavond in september langskomen voor een korte niveautest of u kunt op internet vele gratis online niveautesten toen, bijvoorbeeld op deze site van het RFI. Blijkt tijdens de cursus het niveau waarvoor u bent ingedeeld te laag of te hoog te zijn, dan is wisselen op elk moment in het jaar mogelijk.

 

NiveauERK CodeSub-indeling
Basis gebruikerA1 en A2A1.1, A1.2, A2.1 en A2.2
Zelfstandig gebruikerB1 en B2B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B2.1, B2.2, B2.3 en B2.4
Vaardig gebruikerC1 en C2C1.1, C1.2, C2.1, C2.2

DELF en DALF examens

Wij kunnen cursisten voorbereiden die een erkend DELF of DALF diploma willen halen. Deze door het Franse ministerie van Onderwijs officieel erkende diploma’s bestaan uit zes verschillende diploma’s volgens het Europees Referentiekader (ERK): DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DALF C1 en DALF C2. Bij dit examen word je getoetst op de taalvaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken.

Meerdere docenten van de Alliance Française Zoetermeer zijn opgeleid tot examinator voor de DELF en DALF examens. Wij bieden cursussen DELF en DALF aan op alle niveaus. Deze starten ook tegelijkertijd met onze jaarcursussen in september en hebben een omvang van 13 lessen van 1,5 uur voor €150.

U kunt er ook voor kiezen om op een rustiger tempo breder te worden voorbereid door deel te nemen aan de jaarcursus op het gewenste niveau. Tijdens onze jaarcursus is er niet enkel aandacht voor de taalvaardigheden zoals DELF en DALF, maar ook voor de Franse cultuur, geschiedenis, literatuur, actualiteit, etc. Mocht u de wens hebben om via de jaarcursus voor het niveau dat u bij ons bereikt een officieel DELF of DALF diploma te halen, dan raden wij u aan om een oefenboekje aan te schaffen met proefexamens, zodat u hier een aantal keer mee kan oefenen en zodat u inzicht krijgt in hoe de examenopdrachten zijn opgebouwd en dus goed voorbereid het examen kan maken.

In Nederland is de Alliance Française te Den Haag het officiële examen centrum als het gaat om het organiseren en het afleggen van deze examens.

Certificat d’Assiduité

Cursisten die minimaal 21 van de 25 lessen hebben bijgewoond, krijgen aan het eind van de cursus op verzoek een bewijs van aanwezigheid en inspanning uitgereikt: het Certificat d’Assiduité.

Cursuskosten

Het cursusgeld voor de jaarcursus van 2022-2023 bedraagt € 305,-. Hiervoor krijgt u 25 lessen van 1,5 uur en de lidmaatschapskaart ‘la Carte Nationale’, waarmee u culturele avonden kunt bijwonen op onze en andere vestigingen van de Alliance Française. Eveneens kunt u profiteren van de Culturethèque en kunt u soms korting krijgen bij bijvoorbeeld een lidmaatschap op En Route-magazine of bij een filmhuis.

Overmaken op bankrekening NL56RABO0309800072 t.n.v. Alliance Française Zoetermeer

Voor aanmelding kunt u gebruik maken van het online inschrijfformulier. Na ontvangst van dit inschrijfformulier en het verschuldigde cursusgeld bent u officieel ingeschreven voor de door u gewenste cursus.

Wel behouden wij ons het recht toe om een cursus niet door te laten gaan bij onvoldoende aanmeldingen. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u altijd persoonlijk bericht hierover en wordt het cursusgeld aan u gerestitueerd.

Leslocatie op donderdagavond in Zoetermeer.

Picasso lyceum Paletsingel 38c
19.00 tot 20.30 uur; 20.30 tot 22.00 uur

Informatie: Direction des cours / Cursusleiding
Mme Anita Gölpinarli
tel. 06-28173661
e-mail :
cursus.zoetermeer@afpb.nl