Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy reglement Alliance Française de Flandre Zélandaise

Algemeen

De Vereniging Alliance Française afdeling Flandre Zélandaise (Zeeuws-Vlaanderen) gaat met uw persoonsgegevens om zoals vereist door de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Opslag persoonsgegevens

Doel:

Wanneer u zich inschrijft voor één van onze activiteiten of als lid, hebben wij van u een aantal gegevens nodig.


Gebruik
:

De Alliance Française afdeling Flandre Zélandaise (Zeeuws-Vlaanderen) gebruikt deze gegevens uitsluitend ten behoeve van de cursus- en/of
ledenadministratie van de afdeling en voor communicatie over de activiteiten van de afdeling. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt.


Bewaartermijn:

Uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Als er geen wettelijke termijn is aangegeven dan zal dat nooit langer zijn dan 2 jaar.


Rechten
:

Als u uw gegevens geheel wilt laten verwijderen, of inzage wilt in de over u opgeslagen gegevens stuur dan een e-mail met daarin uw verzoek naar: secr.zeeuwsvlaanderen@afpb.nl en/of zeeuwsvlaanderen@afpb.nl.

 

Klachten:

Als u een klacht heeft over onze handhaving van de privacy regels kunt u zich richten tot (naam en telefoonnummer/ e-mailadres van) de Verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

E-mails

Wenst u niet langer onze e-mails te ontvangen stuur dan een email naar secr.zeeuwsvlaanderen@afpb.nl (leden) en/of zeeuwsvlaanderen@afpb.nl. Of u kunt zichzelf
afmelden.

 

Cookies

Om deze site zo goed mogelijk in te richten verzamelen wij informatie over het gebruik, zoals uw domeinnaam, de bezochte pagina’s, en de duur van het gebruik. Deze gegevens, die geen persoonlijke informatie bevatten, worden verzameld via cookies. U kunt uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Deze internetsite blijft dan normaal functioneren.