Lid worden van de Alliance Française de Flandre Zélandaise

Lidmaatschap Alliance Française de Flandre Zélandaise

De Alliance Française de Flandre Zélandaise is een vereniging die als doel heeft het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de Franse taal en cultuur. Als u hier sympathiek tegenover staat is het wellicht een ‘bonne idée’ lid te worden van onze vereniging.

U kunt zich per mail aanmelden via zeeuwsvlaanderen@afpb.nl of contact opnemen met Rianne Dreves, 06 20 63 24 73.

De contributie bedraagt slechts € 40,- per persoon per jaar, of € 60,00 per echtpaar per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient u dit vóór 1 augustus te doen.

Lidmaatschapvoordelen

Met uw lidmaatschapskaart (Carte Nationale):