Soirée d'Ouverture donderdag 2 november 2023

 

Onze traditionele Slotavond is dit seizoen op donderdag 2 november 2023. Inloop vanaf 19.00 uur, de avond start om 19.30 uur.

Locatie: Hotel Loskade 45, Loskade 45 te Middelburg.

We zijn zeer verheugd dat we de “Meest Franse Fransman in Nederland” hebben weten te strikken om onze jaarlijkse Openingsavond luister bij te zetten. Velen van ons kennen hem vast wel: Sylvain Lelarge (https://talenvoortalent.nl/). In het verleden hebben we al meerdere keren mogen genieten van zijn avondvullende optredens, waarbij actieve deelname van het publiek altijd een vereiste was. Ook dit keer ontkomt u er niet aan uw beste pootje voor te zetten en om uw vleugels wijd uit te slaan. Het programma heeft namelijk de titel: 

Anim(al)ation: bêtises pour un soir…


Notre relation aux animaux est vieille comme le monde et s’illustre de façon merveilleuse ou abominable suivant les cultures et les époques. Mais partout et toujours, ils peuplent nos rêves et nos langues. Je vous invite à une soirée de rencontre avec nos frères à quatre pattes, deux ailes et autres nageoires. Une soirée très interactive.

Onze relatie met dieren is zo oud als de wereld en wordt op prachtige of afschuwelijke manieren geïllustreerd, afhankelijk van culturen en tijden. Maar overal en altijd bevolken ze onze dromen en onze talen. Ik nodig je uit voor een avondontmoeting met onze broeders met vier poten, twee vleugels en andere vinnen. Een zeer interactieve avond.

Aldus Sylvain …

Toegang voor leden, cursisten en introducees is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening. De Alliance Française draagt de overige kosten. Nadere informatie over de wijze van aanmelden volgt nog.