Cultureel programma

Programmation culturelle
Cultureel programma
2022-2023

Met plezier presenteren we u het culturele progamma voor het komende seizoen!

Na een jaar met veel online activiteiten hopen we iedereen met een interesse in de Franse taal en cultuur dit jaar weer een vol programma aan te kunnen bieden met fysieke activiteiten. Daarnaast zetten we onze samenwerking met verscheidene alliançes voort en presenteren we een serie online lezingen.

Tenzij anders vermeld, zijn de avonden gratis voor leden en cursisten. van deelnemers die geen lid zijn van de Alliance zal een financiële bijdrage worden gevraagd.

Klik hier om lid te worden.

Let op: we houden ons te allen tijde aan de op dat moment geldende RIVM-richtlijnen rondom COVID-19 – en vragen dat ook aan u. Daardoor kan voor sommige evenementen een maximum aantal bezoekers gelden. Als de gezondheidssituatie een fysieke bijeenkomst niet toelaat, zullen we proberen de activiteiten zo veel mogelijk online vorm te geven.

Nous avons le plaisir de vous présenter la programmation culturelle pour la nouvelle saison ! 

Après une année à distance, nous espérons vous retrouver en présentiel et nous continuerons à proposer des activités culturelles en ligne, notamment le cycle de conférences ‘Oh!’.

Sauf indication contraire, les soirées sont gratuites pour les membres et les étudiants et une participation financière sera demandée aux autres participants, en fonction des soirées. 

Cliquez ici pour devenir membre.

Attention: nous suivons toujours les directives du RIVM concernant la situation sanitaire et nous vous demandons de faire la même. Cela signifie qu’il y aura parfois un nombre maximum de visiteurs pour les événements et que, si la situation sanitaire ne permet pas des événements en présentiel, nous essayerons autant que possible d’organiser en ligne tous les événements que nous avons prévus. 

September / septembre 2022: Café français

Wilt u uw frans opfrissen? Kom naar het Café Français op Dinsdag 27 september! Proef de Franse sfeer, in het bijzijn van een Franse docent, gezellig onder het genot van een drankje met Franstaligen en of francofielen kletsen over allerlei onderwerpen. Neem deel aan ons café-gesprek in een relaxte setting! Voor mensen die de Franse taal willen leren, verbeteren en al goed beheersen.

Praktische informatie : het evenement  is gratis, de consumptiekosten zijn voor eigen rekening.

 • Tijden: 18.30 tot 20.00 uur
 • Adres: Café Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
 • Inschrijving via meili.utrecht@afpb.nl

Mardi 27 septembre, venez fêter la rentrée autour d’un café français ! Après deux ans d’absence, les cafés français de l’Alliance Française d’Utrecht reprennent au Kargadoor. En présence d’un animateur français, venez discuter avec d’autres francophones sur tous les sujets qui vous intéressent (culture française, histoire, tourisme..). Ouvert à tous ceux qui veulent progresser ou améliorer leur français et aussi aux francophones qui souhaitent rencontrer du monde à Utrecht !

Informations pratiques : évènement gratuit, seule la consommation est à vos frais.

 • Horaires : de 18h30 à 20h
 • Adresse : Café Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
 • Inscription auprès de meili.utrecht@afpb.nl

Oktober / octobre 2022 (1/3)

Van 7 oktober tot 26 november: Défi Inter Alliances françaises, een internationale wedstrijd van het wereldwijde netwerk van Alliances Françaises over de Franse cultuur!

De wedstrijd is gratis, online, en staat open voor alle leerlingen van de deelnemende AF’s vanaf 16 jaar en van wie de moedertaal niet Frans is (minimaal niveau B1). De wedstrijd vindt plaats in drie fasen:

 • op vrijdag 7 oktober worden de twee beste leerlingen van de Alliance Française Utrecht geselecteerd om deel te nemen aan de nationale finale (online quiz van 20 vragen);
 • op vrijdag 28 oktober zullen de twee winnaars van elke Belgische en elke Nederlandse Alliance Française het tegen elkaar opnemen (online quiz van 25 vragen);
 • op zaterdag 26 november de finale tussen de twee winnaars van elk land (quiz met 30 vragen). An 7 oktober tot 26 november: Défi Inter Alliances françaises, een internationale wedstrijd van het wereldwijde netwerk van Alliances Françaises over de Franse cultuur! 

Om in te schrijven: Défi Inter Alliances Pays-bas/Belgique 2022 Formulaire d’inscription des AF participantes

 • Du 7 octobre au 26 novembre : deuxième édition du défi inter Alliances, compétition internationale du réseau mondial des Alliances Françaises sur la culture française !

La compétition est gratuite, en ligne et ouverte à tous les apprenants des AF participantes à partir de 16 ans dont ce n’est pas la langue maternelle (niveau B1 minimum). Elle se déroule en trois étapes :

 • le vendredi 7 octobre, les deux meilleurs apprenants de l’Alliance Française d’Utrecht seront sélectionnés pour participer à la finale nationale (quizz en ligne de 20 questions) ;
 • le vendredi 28 octobre, les deux vainqueurs de chaque Alliance Française de Belgique et des Pays-Bas vont s’affronter (quizz en ligne de 25 questions) ;
 • le samedi 26 novembre, finale entre les deux gagnants de chaque pays (quizz de 30 questions).

Pour s’inscrire : Défi Inter Alliances Pays-bas/Belgique 2022 Formulaire d’inscription des AF participantes

 

Oktober / octobre 2022 (2/3)

Donderdag 13 oktober: filmdebatavond in de Hartlooper

Houdt u van Franse films? Kom naar het Louis Hartloopercomplex voor een gezellige avond met een Franse film voor iedereen. Na de vertoning gaan we, in het Frans, met elkaar in gesprek over de film. Schrijf je nu in! 

De gekozen film is “Le brio” van Yvan Attal met Camélia Jordana en Daniel Auteuil. Het wordt vertoond in het Frans met Franse ondertiteling.

Praktische informatie:

 • Tijden: van 18.30 tot 21.00 uur. Receptie vanaf 18.00 uur
 • Adres: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
 • Gratis met Carte Nationale en inschrijving via christine.utrecht@afpb.nl, anders € 10 met online betaling via de winkel van deze website. 

Jeudi 13 Octobre : soirée ciné-débat au Hartlooper

Vous aimez le cinéma français ? Venez nous rejoindre au Hartlooper pour partager un bon moment avec un film français tout public. Après la projection, un moment d’échanges en français vous sera proposé. Inscrivez-vous vite ! 

Le film choisi est “Le brio” de Yvan attal avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil. Il sera projeté en français sous-titré français.

Informations pratiques :

 • Horaires : de 18h30 à 21h. Accueil à partir de 18h
 • Adresse : Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
 • Gratuit avec Carte Nationale et inscription auprès de christine.utrecht@afpb.nl , sinon 10€ avec paiement en ligne sur la boutique de notre site

Oktober / octobre 2022 (3/3)

Donderdag 20 oktober 2022 – Oh! lezing Vincent van Gogh

De Oh! lezingen zijn terug in het Frans, gepresenteerd door Giulia Franceschini.

Nederlands, bracht hij de helft van zijn (korte) professionele leven door in Frankrijk, waar hij postuum een van de belangrijkste schilders van de late 19e eeuw werd. Hij stierf op 37-jarige leeftijd en liet een overvloed aan getalenteerde schilderijen en grafiek achter in een carrière die nauwelijks 10 jaar duurde!

Online – 20.30 – 21.30. 

Inschrijven: Informatie volgt

Jeudi 20 octobre 2022 – Conférence Oh ! Vincent van Gogh

C’est le retour des conférences Oh! , en français, présentées par Giulia Franceschini.

Néerlandais, il passera la moitié de sa (courte) vie professionnelle en France, où il deviendra posthumément un des peintres les plus importants de la fin du 19e siècle. Mort à 37 ans, il laisse une œuvre peinte et graphique plus qu’abondante et talentueuse en à peine 10 ans de carrière !

En ligne – 20.30 – 21.30. 

Pour s’inscrire : Informations à venir

November / novembre  (1/3)

Op 12 november wordt de Ecole des Dames opgevoerd, een toneelstuk van de Franse filosoof Raphaël Enthoven, gebaseerd op het werk van Molière! Om de 400ste verjaardag van de geboorte van Molière te vieren, verwelkomt de AFU, met genoegen, de internationale Franstalige amateurtheatergezelschap van de Alliance française de La Haye, het Théâtre de l’Avalanche.Tien Franse, Nederlandse, Duitse, Argentijnse en Spaanse actrices en acteurs spelen “L’École des Dames” een toneelstuk van de Franse filosoof Raphaël Enthoven, een moderne herinterpretatie van Molière’s L’École des Femmes.

Praktische informatie : 

 • Tijden: 19:00 tot 22:00 (ontvangst vanaf 18:30)
 • Adres : Institut Cervantès Domplein 3, Utrecht
 • Gratis met Carte Nationale en inschrijving via sophie.utrecht@afpb.nl, anders € 10 met online betaling via de winkel.

Samedi 12 novembre, représentation de l’Ecole des Dames ! Pour fêter les 400 ans de la naissance de Molière, l’AFU a le plaisir de recevoir la troupe internationale de théâtre amateur francophone de L’Alliance française de La Haye, le Théâtre de l’Avalanche . Dix actrices et acteurs français, néerlandais, allemand, argentin et espagnol joueront l’École des Dames une pièce du philosophe français Raphaël Enthoven, réinterprétation moderne de l’École des Femmes de Molière.

Informations pratiques : 

 • Horaires : de 19h00 à 22h (accueil à partir de 18h30)
 • Adresse : Institut Cervantès, Domplein 3, Utrecht
 • Gratuit avec Carte Nationale et inscription auprès de sophie.utrecht@afpb.nl  , sinon € 10 avec paiement en ligne sur la boutique de notre site.9

November / novembre 2022 2/3)

Zaterdag 19 november 2022 – Bezoek aan het Kröller-Müller Museum

Bezoek aan het Kröller-Müller Museum Een van de mooiste musea van Nederland, genoemd naar Hélène Kröller-Müller (1869-1939), die de op één na grootste collectie werken van Vincent van Gogh ter wereld opbouwde, evenals een indrukwekkende collectie Nederlandse schilderijen uit de 19e en 20e eeuw. 

Praktische informatie:

9.30 – 17.30 in persoon, en in het Frans.

Vertrek vanaf de Alliance française in Den Haag om 9.30 uur met de bus inclusief toegang tot het nationaal park. Elke deelnemer moet een museumkaart hebben.

25€ per persoon en beperkt aantal plaatsen.

Gebruik deze link om in te schrijven.

Samedi 19 novembre 2022 – Visite du musée Kröller-Müller avec Giulia FRANCESCHINI 

Visite du musée Kröller-Müller : Un des plus beaux musées aux Pays-Bas qui porte le nom d’Hélène Kröller-Müller (1869- 1939), qui a constitué la deuxième plus grande collection au monde d’œuvres de Vincent van Gogh ainsi qu’une imposante collection de peintures néerlandaises des 19e et 20e siècles. 

Informations pratiques :

9.30 – 17.30 en présentiel, et en français.

Départ de l’Alliance française de La Haye à 9.30 en bus incluant l’entrée au park national. Chaque participant doit être muni de la carte des musées.

25€ par personne et nombre de places limitées.

Inscription sur le site de l’Alliance Française de La Haye.

November / novembre 2022 (3/3)

Donderdag 24 november: filmdebatavond in de Hartlooper

Was u niet bij onze september sessie of was u al bij ons? Kom bij ons voor deze tweede sessie. Na de vertoning van de film zal u een moment van uitwisseling in het Frans worden voorgesteld. Schrijf u nu in!

Praktische informatie :

 • Tijden: van 18.30 tot 21.00 uur. Receptie vanaf 18.00 uur
 • Adres: Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
 • Gratis met Carte Nationale en inschrijving via christine.utrecht@afpb.nl, anders € 10 met online betaling via de winkel.

Jeudi 24 novembre : deuxième soirée ciné-débat au Hartlooper.

Vous n’avez pas participé à notre séance du mois de septembre ou vous étiez déjà avec nous? Venez nous rejoindre pour cette seconde séance. Nous vous présenterons “Délicieux”, un film d’Eric Besnard avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré dans les rôles principaux. Après la projection du film, un moment d’échanges en français vous sera proposé. Inscrivez-vous vite !

Informations pratiques :

 • Horaires : de 18h30 à 21h. Accueil à partir de 18h
 • Adresse : Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
 • Gratuit avec Carte Nationale et inscription auprès de christine.utrecht@afpb.nl , sinon 10€ avec paiement en ligne sur la boutique de notre site.

December / decembre 2022 (1/3)

Donderdag 1 december: Algemene Ledenvergadering van de Alliance Française Utrecht, bij Kargadoor, gevolgd door een aperitief.

Praktische informatie: gratis evenement bij inschrijving: christine.utrecht@afpb.nl

 • Openingstijden: de deuren openen om 19u, start algemene vergadering om 19u30 en aperitief om 20u15.
 • Adres: Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht.

 

Jeudi 1er décembre : assemblée générale de l’Alliance française d’Utrecht au Kargadoor, suivie d’un apéritif.

 Informations pratiques: événement gratuit sur inscription auprès de christine.utrecht@afpb.nl

 • Horaires : ouverture des portes à 19h, début de l’assemblée générale à 19h30 puis début de l’apéritif à 20h15.
 • Adresse : Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht.

December / decembre 2022 (2/3)

Zondag 11 december: concert in het Schiller Theater voor onze traditionele kerstmatinee!

Zoals elk jaar komen we weer bij elkaar om Kerstmis te vieren, met dit jaar de groep Les Triadours, een trio rond de zangeres Mireille Vaessen en haar twee muzikanten Martine de Kok (piano en accordeon) en Sam Pasternak (viool, cello en gitaar). Zij zullen ons betoveren met een show gebaseerd op het repertoire van Edith Piaf.

Praktische informatie: 15.00 – 19.00 uur (ontvangst vanaf 14:30), Schiller Theater Minrebroederstraat 11, Utrecht

Gratis met Carte Nationale, inschrijving via meili.utrecht@afpb.nl,  anders € 10 met online betaling via de winkel van deze website.matinée

Dimanche 11 décembre : concert au théâtre Schiller pour notre traditionnelle matinée de Noël !

Comme chaque année, nous nous retrouvons pour célébrer les fêtes de Noël, avec cette année, Les Triadours, un trio autour de la chanteuse Mireille Vaessen et de ses deux musiciens Martine de Kok (piano et accordéon) et Sam Pasternak (violon, violoncelle et guitare). Ils nous enchanteront avec un spectacle autour du  répertoire d’Edith Piaf.

Informations pratiques : 15:00 – 19:00 (accueil à partir de 14h30) , Schiller Theater Minrebroederstraat 11, Utrecht

Gratuit avec Carte Nationale, et inscription auprès de meili.utrecht@afpb.nl, sinon € 10 avec paiement en ligne sur la boutique de notre site.

December / decembre 2022 (3/3)
Donderdag 15 december 2022 Conferentie Oh! Art Nouveau 

Onze docent Giulia Franceschini laat u de Art Nouveau ontdekken: een artistieke stroming van het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw gebaseerd op de esthetiek van gebogen lijnen. Ontstaan als reactie op de uitwassen van de industrialisatie en de sclerotische reproductie van oude stijlen, was het een plotselinge, snelle beweging die zich internationaal ontwikkelde.

Praktische informatie :

Online: 20.30 – 21.30 uur, in het Frans: Link: https://www.aflahaye.nl/event/conference-oh-art-nouveau/

Jeudi 15 décembre 2022 Conférence Oh ! Art nouveau 

Laissez-vous guider par notre conférencière Giulia Franceschini pour découvrir l’art nouveau : mouvement artistique de la fin du XIXe et du début du XXe siècle qui s’appuie sur l’esthétique des lignes courbes. Né en réaction contre les dérives de l’industrialisation à outrance et la reproduction sclérosante des anciens styles, c’est un mouvement soudain, rapide, qui connaît un développement international.

Informations pratiques :

En ligne : 20h30 – 21h30, en français. Lien: https://www.aflahaye.nl/event/conference-oh-art-nouveau/

Januari / janvier 2023 (1/2)

Wilt u uw frans opfrissen? Kom naar het Café Français op woensdag 18 januari in Maarssen! Proef de Franse sfeer, in het bijzijn van een Franse docent. Ga, onder het genot van een drankje, gezellig in gesprek met Franstaligen en francofielen over allerlei onderwerpen. Neem deel aan ons café gesprek in een relaxte setting! Open voor iedereen die de Franse taal willen leren, verbeteren en al goed beheersen.

Praktische informatie : het is gratis, de consumptiekosten zijn voor eigen rekening.

 • Tijden: 18.30 tot 20.00 uur
 • Adres: Café restaurant de Eendracht :  Langegracht 51, 3601 AK Maarssen
 • Inschrijving op meili.utrecht@afpb.nl

Mercredi 18 janvier, café français à Maarssen aan de kook! En présence d’un animateur français, venez discuter avec d’autres francophones. Ouvert à tous ceux qui veulent progresser ou améliorer leur français et aussi aux francophones qui souhaitent rencontrer du monde à Maarssen ! 

Informations pratiques : évènement gratuit, seule la consommation est à vos frais.

 • Horaires : de 18h30 à 20h
 • Adresse : Café restaurant de Eendracht :  Langegracht 51, 3601 AK Maarssen
 • Inscription auprès de meili.utrecht@afpb.
Januari / janvier 2023 (2/2)

Dinsdag 24 januari, Halfjaarlijks concert van het AFU-koor  “Les moulins de mon coeur”.

Kom op dinsdag 24 januari luisteren naar het halfjaarlijkse optreden van het enige echte AFU-koor Les Moulins de mon Coeur! Zij zingen Franse chansons onder leiding van zangeres Britta Maria en pianist Maurits Fondse. 

Praktische informatie: 

Mardi 24 Janvier, Soirée de mi-saison et concert de la chorale de l’AFU “Les moulins de mon cœur”.

Rejoignez-nous au Café Pothuys pour le concert semestriel de notre chorale Les Moulins de mon Coeur! Les choristes chantent des chansons françaises sous la direction de la chanteuse Britta Maria et du pianiste Maurits Fondse.

Informations pratiques : 

 • soirée gratuite, sur inscription auprès de lionne.utrecht@afpb.nl
 • Horaires : 18h30. Accueil à partir de 18h.
 • Adresse : ‘t Oude Potuys, Oudegracht 279, 3511 PA Utrecht
 • Attention ! Les places sont limitées.

Februari / février 2023

Woensdag 8 februari, avond georganiseerd in samenwerking met de boekhandel Broese over de Franse auteur Roger Martin du Gard. In 1922 werd Les Thibault, het eerste deel van het meesterwerk van Roger Martin du Gard, in Frankrijk gepubliceerd. Deze saga beschrijft aan de hand van het leven van twee broers de sociale en morele evolutie van de Franse bourgeoisie in de Belle Époque. In 1937 kreeg Martin du Gard de Nobelprijs voor Literatuur voor dit werk. In 2004 verscheen de eerste volledige Nederlandse vertaling in twee delen, een monumentaal werk dat in Nederland een groot publiek heeft gevonden.

Praktische informatie

 • gratis avond (in het Nederlands)
 • Inschrijving via sophie.utrecht@afpb.nl
 • Tijden: van 18.30 tot 21.00 uur
 • Adres: Broese Bookshop, Oudegracht 112-b, Utrecht   

Mercredi 8 février, soirée organisée en partenariat avec la librairie Broese sur l’auteur français Roger Martin du Gard. En 1922, Les Thibault, premier tome du chef-d’œuvre de Roger Martin du Gard, est publié en France. Cette saga décrit l’évolution sociale et morale de la bourgeoisie française à la belle époque à travers la vie de deux frères. En 1937, Martin du Gard a reçu le prix Nobel de littérature pour cette œuvre. En 2004, la première traduction néerlandaise complète paraît en deux volumes, une œuvre monumentale qui a trouvé un large public aux Pays Bas.

Informations pratiques :

 • soirée gratuite (en néerlandais),
 • sur inscription auprès de sophie.utrecht@afpb.nl
 • Horaires : de 18h30 à 21h
 • Adresse : Librairie Broese, Oudegracht 112-b, Utrecht

Maart / mars 2023

Terug van weggeweest: de AFU-spelletjesavond op donderdag 23 maart! Op deze avond kunt u, onder begeleiding van een van onze docenten, uw Frans oefenen en andere Franstaligen en francofielen ontmoeten onder het genot van een spelletje. Wordt het Le loup garoux? Dixit? Of ontdekt u welke vreemde gebeurtenissen er plaats hebben gevonden in black stories?

Praktische informatie

 • Gratis evenement
 • Inschrijving via lionne.utrecht@afpb.nl
 • Tijden: van 19.00 tot 21.00 uur
 • Adres: Stichting Dijckzigt, Boorstraat 107, Utrecht

Jeudi 23 mars 2023, notre soirée jeux est enfin de retour ! Après deux ans d’absence, l’AFU vous propose une soirée jeux où vous pourrez pratiquer votre français tout en vous amusant. Soirée ouverte à tous ceux qui aiment jouer et rencontrer du monde, qu’ils soient apprenants du français ou francophones natifs. 

Informations pratiques

 • Évènement gratuit 
 • Inscription auprès de lionne.utrecht@afpb.nl
 • Horaires : de 19h à 21h
 • Adresse : Stichting Dijckzigt, Boorstraat 107, Utrecht

April /avril 2023

Schuif op dinsdag 4 april aan bij het eerste Franse diner georganiseerd door de Alliance Française Utrecht! Een goede gelegenheid om de taal te oefenen terwijl u geniet van lekker Frans eten in een vriendelijke sfeer.

Praktische informatie:

 • Inschrijving via meili.utrecht@afpb.nl
 • Kosten van de te plannen maaltijd
 • Tijd en plaats nog vast te stellen

Le mardi 4 avril, participez au premier dîner en français organisé par l’Alliance Française d’Utrecht ! Une bonne occasion de pratiquer la langue tout en savourant de bons plats français, dans une ambiance conviviale.

Informations pratiques :

Mei / mai 2023  (1/2)

 • Woensdag 11 mei, concert door Britta Maria, dat wordt weer genieten! In hun nieuwe show Vive la Chanson brengen zangeres Britta Maria, pianist/zanger Maurits Fondse en accordeonist Oleg Fateev tijdloze Franse liederen van grote Franse zangers als Aznavour, Brel, Gréco, Gainsbourg, Barbara, Yves Montand, Piaf, Zaz, Julien Clerc en anderen ten gehore.


Praktische informatie
:

 • inschrijving via helene.utrecht@afpb.nl
 • Tijden: van 19.00 tot 21.00 uur
 • Adres: Schiller Theater Minrebroederstraat 11

Le mercredi 11 mai, concert de Britta Maria ! Dans ce nouveau spectacle intitulé “Vive la Chanson”, la chanteuse Britta Maria, le pianiste/chanteur Maurits Fondse et l’accordéoniste Oleg Fateev interprètent des chansons françaises intemporelles de grands chanteurs français tels que Aznavour, Brel, Gréco, Gainsbourg, Barbara, Yves Montand, Piaf, Zaz, Julien Clerc et d’autres pour notre plus grand plaisir.

Informations pratiques :

 • inscription auprès de helene.utrecht@afpb.nl 
 • Horaires : de 19h à 21h
 • Adresse : Schiller Theater Minrebroederstraat 11
 • Gratuit avec Carte Nationale, et inscription auprès de utrecht@afpb.nl, sinon € 10 avec paiement en ligne sur la boutique de notre site.

Mei / mai 2023  (2/2)

Dinsdag 16 mai, Café Français ! Proef de Franse sfeer, in het bijzijn van een Franse docent, gezellig onder het genot van een drankje met Franstaligen en of francofielen kletsen over allerlei onderwerpen. Neem deel aan ons café gesprek in een relaxte setting! Voor mensen die de Franse taal willen leren, verbeteren en al goed beheersen.

Praktische informatie :

 • het is gratis, de consumptiekosten zijn voor eigen rekening.
 • Tijden: 18.30 tot 20.00 uur
 • Adres: plaats te bepalen
 • Inschrijving op meili.utrecht@afpb.nl

Mardi 16 mai, café français ! En présence d’un animateur français, venez discuter avec d’autres francophones sur tous les sujets qui vous intéressent (culture française, histoire, tourisme..). Ouvert à tous ceux qui veulent progresser ou améliorer leur français et aussi aux francophones qui souhaitent rencontrer du monde à Utrecht !

Informations pratiques :

 • évènement gratuit, seule la consommation est à vos frais.
 • Horaires : de 18h30 à 20h
 • Adresse : lieu à définir
 • Inscription auprès de meili.utrecht@afpb.nl

Juni / juin 2023

Op 27 juni vieren we het eind van het collegejaar en de afsluiting van het culturele seizoen. Dat doen we vanaf 18:30 met een optreden van ons eigen AFU-koor onder leiding van Britta Maria, gevolgd door een borrel.

Praktische informatie:

 • gratis avond met inschrijving via cursus.utrecht@afpb.nl
 • Tijden: ‘s avonds van 18.30 tot 21.30 uur
 • Adres: Stedelijk Gymnasium, Ina Boudier Boudier Bakkerlaan 7, Utrecht

Jeudi 27 juin, soirée de clôture de l’Alliance française ! Venez passer une soirée conviviale au Stedelijk Gymnasium avec apéritif et concert des élèves de la chorale.

Informations pratiques :

 • soirée gratuite sur inscription auprès de cursus.utrecht@afpb.nl
 • Horaires : soirée de 18h30 à 21h30
 • Adresse : Stedelijk Gymnasium, Ina Boudier Bakkerlaan 7, Utrecht