Cultureel programma

Programmation culturelle
Cultureel programma

Met veel plezier presenteren we het culturele programma van september!

Tenzij anders vermeld, zijn de avonden gratis voor leden en cursisten. van deelnemers die geen lid zijn van de Alliance zal een financiële bijdrage worden gevraagd.

Klik hier om lid te worden. 

Nous avons le plaisir de vous présenter le programme culturel de la rentrée !

Sauf indication contraire, les soirées sont gratuites pour les membres et les étudiants et une participation financière sera demandée aux non-membres, en fonction des soirées. 

Cliquez ici pour devenir membre.

12 September 2023 – Apéro conversation

Kom en vier de start van het nieuwe schooljaar tijdens ons apero conversatie.

Het idee achter de apéro conversatie? Samenkomen met andere Franstaligen voor een praatje in het Frans. Het is toegankelijk voor iedereen die zijn Frans wil verbeteren of nieuwe mensen wil ontmoeten in Utrecht! Een Franse gastheer zal je begeleiden. 

Praktische informatie: Het evenement is gratis voor onze leden en studenten, en €6 voor niet-leden, betaling ter plaatse (contant of Tikkie). Drankjes zijn op eigen kosten.

 • Tijd: 19.00 tot 20.00 uur
 • Adres: Café Marktzicht, Breedstraat 4, Utrecht
 • Vanaf niveau A2
 • Inschrijving hier 

Venez fêter la rentrée lors de notre apéro conversation.

Le principe de l’apéro conversation ? Se retrouver entre francophones pour discuter en français. Ouvert à tous ceux qui veulent progresser ou améliorer leur français et aussi aux francophones qui souhaitent rencontrer du monde à Utrecht ! Un animateur français vous encadrera.

Informations pratiques : L’événement est gratuit pour nos membres et étudiants, seules les consommations sont à votre charge, et 6 € pour les non-membres, paiement sur place (en espèces ou via Tikkie)

 • Horaires : de 19h00 à 20h00
 • Adresse : Café Marktzicht, Breedstraat 4, Utrecht
 • À partir du niveau A2
 • Inscription ici  

17 september 2023 – Le film du dimanche

Nieuwe, ontdekte of herontdekte Franse films en praat erover.

De AFU nodigt je graag uit om elke maand een klassieke of recente Franse film te delen, in samenwerking met het Institut Français. De vertoning wordt gevolgd door een discussie in het Frans, met warme dranken en gebak.

Voor de eerste vertoning kijken we naar: « Vivement dimanche » van François Truffaut, met Franse ondertiteling. Met Jean-Louis Trintignant, Philippe Laudenbach en Fanny Ardant.

Praktische informatie: Gratis voor leden/studenten* en 6€ voor niet-leden, betaling ter plaatse (contant of tikkie)

*De lidmaatschapskaart kost €35/jaar en geeft je gratis of tegen een voorkeurtarief toegang tot evenementen.

 • Tijd: 13.30 tot 16.30 uur
 • Adres : Pieterskerkhof 5, Utrecht
 • Vanaf niveau B1
 • Let op: de plaatsen zijn beperkt
 • Inschrijving hier

Nouveauté de la rentrée, découvrir ou redécouvrir les films français et en parler.

L’AFU est heureuse de vous proposer de partager chaque mois, un film français, classique ou récent, en partenariat avec l’Institut Français. La séance est suivie d’un débat en français, avec boisson chaude et gâteaux.

Pour la première séance, nous regarderons : « Vivement dimanche » de François Truffaut, sous-titres en français. Avec Jean-Louis Trintignant, Philippe Laudenbach et Fanny Ardant

Informations pratiques : L’événement est gratuit pour nos membres et étudiants*, 6 € pour les non-membres, paiement sur place (en espèces ou via Tikkie)

*La carte de membre coûte 35 euros par an et vous donne un accès gratuit ou préférentiel aux événements.

 • Horaires : de 13h30 à 16h30
 • Adresse : Pieterskerhof 5, Utrecht
 • À partir du niveau B1
 • Attention, les places sont limitées
 • Inscription ici  

 

22 september 2023 – Journée d’études

A quoi servent les dictionnaires ?

Ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe, geactualiseerde edities van de twee referentiewoordenboeken: de Petit Robert en de Petit Larousse, organiseren Platform Frans en het Frans Instituut Nederland een studiedag over woordenboeken (Frans en Nederlands), hun redactionele kenmerken, hun sociale, culturele en politieke kwesties, hun geschiedenis en hun educatieve nut.

Leden, studenten en docenten van de Alliance Française Utrecht zijn van harte uitgenodigd.

Praktische informatie: Gratis evenement

 • Tijd: 13.00 tot 14.45 uur: lezingen voor iedereen
 • 14.45-16.15 uur: educatieve workshops voor docenten Frans
 • 16.15 tot 17.00 uur: gezellige borrel
 • Adres : Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht, Wetenschapspark Heidelberglaan 3, 6e verdieping, Bucheliuszaal
 • Vanaf niveau B2
 • Inschriving hier 

A quoi servent les dictionnaires ?

A l’occasion de la sortie des nouvelles éditions mises à jour des deux dictionnaires de référence : le Petit Robert et le Petit Larousse, Platform Frans et l’Institut français des Pays-Bas organisent une journée d’études consacrée aux dictionnaires (en français et néerlandais), ses caractéristiques éditoriales, ses enjeux sociaux, culturels et politiques, son histoire, et son utilité pédagogique.  

Les membres, les étudiants et les professeurs de l’Alliance Française Utrecht sont cordialement invités à y participer.

Informations pratiques : Évènement gratuit

 • Horaires : de 13h00 à 14h45 : conférences pour tous
 • de 14h45 à 16h15 : ateliers pédagogiques pour les professeurs de français
 • de 16.15 à 17.00 : verre de l’amitié
  Adresse : Bibliothèque de l’Université d’Utrecht, Parc scientifique, Heidelberglaan 3, 6ème étage, Bucheliuszaal
 • A partir du niveau B2
 • Inscription ici

25 september 2023 – ILFU Book Talk – Philippe Claudel

In het kader van ILFU 2023 keert de Franse auteur Philippe Claudel, bekend van zijn gevoelige roman Monsieur Linh et son enfant en zijn bestseller Les âmes grises (Nederlandse vertaling Manik Sarkar), na enkele tiff terug naar Nederland om te spreken over zijn grote nieuwe roman Crépuscule.

Praktische informatie:

 • Conferentie in het Engels
 • Tijd : 20.00 – 22.30 uur
 • Adres: Tivoli Vredenburg
 • 14,40€ voor AFU-leden en studenten
 • 18,80€ voor niet-leden
 • Inschriving hier

Dans le cadre du festival ILFU 2023, l’auteur français Philippe Claudel, connu pour son roman sensible Monsieur Linh et son enfant et son best-seller Les âmes grises (traduction néerlandaise de Manik Sarkar), revient aux Pays-Bas après plusieurs années d’absence pour parler de son nouveau grand roman Crépuscule.

Informations pratiques :

 • Conférence en anglais
 • Horaires : de 20h à 22h30
 • Adresse : Tivoli Vredenburg
 • 14,40€ pour les membres de l’AFU et les étudiants
 • 18,80€ pour les non-membres
 • Inscription ici 

28 september 2023 – Conférence Oh!

Zoals elk jaar zijn we weer blij met de Oh! lezingen. Deze lezing, gegeven door Giulia Franceschini, zal je Frans Hals laten ontdekken of herontdekken, een van de grootste portrettisten van de Nederlandse Gouden Eeuw.

Praktische informatie:

 • Online en gratis
 • In het frans
 • Tijd: 20.30 – 21.30 uur
 • Inschriving hier

Comme chaque année, nous retrouvons avec plaisir les conférences Oh! Cette conférence, animée par Giulia Franceschini, vous permettra de découvrir ou redécouvrir Frans Hals un des plus grands portraitistes du Siècle d’Or hollandais.

Informations pratiques :

 • En ligne et gratuit
 • En français
 • Horaires : de 20h30 à 21h30
 • Inscription ici

Octobre 2023

04 octobre 2023 – Yin Yoga in het Frans

Kom op adem voor de herfstvakantie.
Anna, een Franse yogadocente, laat je kennismaken met Yin yoga. Je kunt je Frans oefenen terwijl je jezelf een moment van welzijn geeft, een luchtbel van ontspanning in je drukke weken.
Anna begeleidt je tijdens deze kennismakingssessie en je hoeft niet eerder yoga te hebben beoefend of flexibel te zijn, dus aarzel niet.

Er zijn nog een paar plaatsen vrij!

Praktische informatie:

 • Adres : YogaPoint, Oudegracht 44, Utrecht
 • Tijd: 16.00 – 17.00 uur 
 • 15€
 • Inschriving hier
Venez respirer avant les vacances d’automne. 
Anna, professeure de yoga et française, vous propose de vous initier à la pratique du yoga Yin. Vous pourrez ainsi pratiquer votre français tout en vous accordant un moment de bien-être, une bulle de relaxation dans vos semaines chargées.
Anna vous guidera durant cette séance d’initiation, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué le yoga ni d’être souple, alors n’hésitez pas.

Il reste encore quelques places !

Informations pratiques :

 • Adresse : YogaPoint, Oudegracht 44, Utrecht
 • Horaires : 16h – 17h
 • 15€ la séance
 • Inscription ici

10 octobre 2023 – Café conversation

Dit jaar bieden we ‘s ochtends een Frans café aan, verzorgd door Cora. Kom en praat met andere Franstaligen in het Frans. Het is toegankelijk voor iedereen die zijn Frans wil verbeteren of nieuwe mensen wil ontmoeten in Utrecht! Je ontvangt 48 uur van tevoren een herinnering. Laat het ons 24 uur van tevoren weten als je verhinderd bent.

Praktische informatie:

Het evenement is gratis voor onze leden en studenten, alleen drankjes zijn voor eigen rekening, en €6 voor niet-leden*, betaling ter plekke (contant of via Tikkie).

*Lidmaatschap kost €35 per jaar en geeft je gratis of preferentiële toegang tot evenementen.

 • Tijden: van 11.00 tot 12.00 uur
 • Adres: Café Le Postillon, Lijnmarkt 50, Utrecht
 • Vanaf niveau A2
 • Inschrijving hier

Cette année, nous vous proposons un café français en matinée, animé par Cora. Venez discuter avec d’autres francophones en français. Ouvert à tous ceux qui veulent progresser ou améliorer leur français et aussi aux francophones qui souhaitent rencontrer du monde à Utrecht ! Vous recevrez un rappel 48h avant. Merci de nous prévenir 24h avant si vous ne pouvez pas être présent.

Informations pratiques :

L’événement est gratuit pour nos membres et étudiants, seules les consommations sont à votre charge, et 6 € pour les non-membres*, paiement sur place (en espèces ou via Tikkie)

*La carte de membre coûte 35 euros par an et vous donne un accès gratuit ou préférentiel aux événements.

 • Horaires : de 11h00 à 12h00
 • Adresse : Café Le Postillon, Lijnmarkt 50, Utrecht
 • À partir du niveau A2
 • Inscription ici  

17 octobre 2023 – Cinéforum France

We zijn verheugd u een nieuw bioscoopevenement te kunnen aanbieden, het “Cinéforum France”, in samenwerking met het Slachtstraat Film Theater.

De eerste film die wordt vertoond is “Une année difficile” van Éric Toledano en Olivier Nakache, met in de hoofdrollen Jonathan Cohen, Pio Marmaï en Noémie Merlant. De makers van Intouchables (19,5 miljoen verkochte kaartjes in Frankrijk en 1,2 miljoen in Nederland) zijn terug met een tedere, feelgood komedie.

Wij leiden de film in en na de vertoning volgt een discussie van 30 minuten in het Frans.

Onze partner biedt je voor deze eerste editie een glas prosecco aan.

Praktische informatie:

 • Vertoning om 19u
 • Adres: Slachtstraat 5, Utrecht
 • Franse film met Nederlandse ondertiteling
 • Inschriving hier
 • Korting voor onze leden en studenten : Alliance Française ledenkorting/réduction

Nous sommes heureux de vous proposer un nouveau rendez-vous cinéma, le “Cinéforum France” en partenariat avec le Slachtstraat Film Theater.

Le premier film projeté sera : « Une année difficile » d’Éric Toledano et Olivier Nakache, avec Jonathan Cohen, Pio Marmaï et Noémie Merlant. Les réalisateurs du film Intouchables (19,5 millions d’entrées en France, et 1,2 millions aux Pays Bas) reviennent avec une comédie tendre et feel-good.

Nous introduirons le film, et la projection sera suivie d’un échange de 30 minutes en français.

Notre partenaire, pour cette première édition, vous offrira un verre de prosecco.

Informations pratiques :

 • Séance à 19h
 • Adresse : Slachtstraat 5, Utrecht
 • Film français sous titré en néerlandais
 • Inscription ici
 • Réduction pour nos membres et étudiants en choisissant l’option : Alliance Française ledenkorting/réduction

22 octobre 2023 – Le film du dimanche

In samenwerking met het Institut Français du Cinéma bieden we een tweede vertoning aan in onze lokalen. De vertoning wordt gevolgd door een debat in het Frans, met een warme drank en gebak.

We vervolgen onze François Truffaut-cyclus met “Le dernier métro”, die 10 Césars won, met Gérard Depardieu, Catherine Deneuve en andere fantastische acteurs in de hoofdrollen.

Praktische informatie:

Het evenement is gratis voor onze leden en studenten, €6 voor niet-leden, betaling ter plaatse (QR-code, Tikkie, bankoverschrijving). Gratis thee, koffie en gebak.

 • Openingstijden: 13.30 tot 16.30 uur.
 • Adres: Pieterskerhof 5, Utrecht
 • Vanaf niveau B1, in het Frans met Franse ondertiteling (gedeeltelijk)
 • Let op: de plaatsen zijn beperkt en er is een trap om de zaal te bereiken.
 • Inschriving hier

En partenariat avec l’Institut Français du cinéma, nous vous proposons une seconde séance dans nos murs. La séance sera suivie d’un débat en français, avec boisson chaude et gâteaux.

Nous continuerons notre cycle François Truffaut avec “le dernier métro”, qui a remporté 10 césars, avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve et d’autres merveilleux acteurs.

Informations pratiques :

L’événement est gratuit pour nos membres et étudiants, 6 € pour les non-membres, paiement sur place (QR code, Tikkie, virement). Thé, café et gâteaux offerts.

 • Horaires : de 13h30 à 16h30
 • Adresse : Pieterskerhof 5, Utrecht
 • À partir du niveau B1, en français sous-titré français (partiel)
 • Attention, les places sont limitées et il y a un escalier pour accéder à la salle.
 • Inscription ici  

28 octobre 2023 – Atelier 

Heb je ooit een collage gemaakt? Je hoeft geen groot kunstenaar te zijn!

Alles wat je nodig hebt voor deze workshop is een beetje fantasie en motivatie! Het is een leuke manier om je Frans te oefenen en andere mensen te ontmoeten die de taal leren. Vanaf A2 niveau. Voor alle materialen wordt gezorgd, en ook voor de goede humor.

Praktische informatie:

 • Tijd: van 10.30 tot 12.00 uur.
 • Adres: Pieterskerkhof 5, Utrecht.
 • 10€ voor leden en studenten en €20 voor niet-leden.
 • Let op: de plaatsen zijn beperkt en er is een trap om de zaal te bereiken.
 • Registreer hier

Avez-vous déjà créé un collage ? Pas besoin d’être un grand artiste !

Pour cet atelier, il suffit d’un peu d’imagination et de motivation ! Voilà une manière plutôt amusante de pratiquer votre français et de rencontrer d’autres personnes apprenant cette langue. A partir du niveau A2. Tout le matériel est fourni et la bonne humeur aussi.

Informations pratiques : 

 • Horaires : 10h30 – 12h 
 • Adresse : Pieterskerkhof 5, Utrecht
 • 10€ pour les membres et étudiants et 20€ pour les non-membres.
 • Attention, les places sont limitées et il y a un escalier pour accéder à la salle.
 • Inscription ici 

Novembre 2023

3 novembre 2023 – Conférence

Françoise Gall is afgestudeerd in Franse literatuur en taalkunde in Frankrijk en Nederland, en geeft al meer dan 30 jaar les in Frans en literatuur.

Deze lezing over een fascinerend en weinig bekend thema neemt ons mee naar de alchemistische wereld van geuren. “Zij die geuren beheersten, beheersten de harten van de mensen” (Patrick SÜSKIND, Das Parfum). Dankzij een korte geschiedenis ontdekken we de verschillende functies van parfum door de eeuwen heen en door de culturen heen. Op een tafel illustreren prachtige boeken zijn opmerkingen. Tijdens zijn lezing over parfums kunnen we luxueuze flessen bewonderen en hun geuren ruiken.

Praktische informatie:

 • Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
 • In het Frans. Vanaf niveau B1
 • Adres: Pieterskerkhof 5 Utrecht. 
 • Gratis voor onze leden en studenten, €6 voor niet-leden, betaling ter plaatse (QR-code, Tikkie, bankoverschrijving)
 • Let op: de plaatsen zijn beperkt en er is een trap om de zaal te bereiken.
 • Inschrijven hier

Diplômée de Littérature et de Linguistique Française en France et aux Pays-Bas, Françoise Gall est professeur de français et de littérature depuis plus de 30 ans.

Cette conférence sur un thème passionnant et peu connu va nous faire pénétrer dans le monde alchimique des senteurs. ”Qui maîtrisait les odeurs maîtrisait le cœur des hommes” (Patrick SÜSKIND, Das Parfum). Grâce à un bref historique, nous découvrirons les différentes fonctions du parfum à travers les époques et les cultures. Sur une table, de jolis ouvrages illustrent ses propos. Lors de sa conférence sur les parfums, nous pourrons admirer de luxueux flacons et en sentir les fragrances.

Informations pratiques :

 • Horaires : de 19h30 à 21h30
 • En français, à partir du niveau B1
 • Lieu : Pieterskerkhof 5 Utrecht. 
 • Prix : Gratuit pour nos membres et étudiants, 6€ pour les non-membres, paiement sur place ( QR code, Tikkie, virement)
 • Attention, les places sont limitées et il y a un escalier pour accéder à la salle.
 • Pour s’inscrire cliquez ici

9 novembre 2023 – Conférence Oh !

Een geschiedenis van de courtisanes van het 19e-eeuwse Parijs. Van La Païva tot La Belle Ottero, deze vrouwen haalden de krantenkoppen met hun schoonheid, hun avonturen en hun veroveringen. Waren het simpelweg femmes fatales of waren het vrouwen die met alle middelen onafhankelijk probeerden te zijn in een mannenwereld? Een online conferentie georganiseerd door Giulia Franceschini.

Praktische informatie :

 • Gratis online lezing van 20.30 tot 21.30 uur, in het Frans
 • Vanaf niveau B1
 • Inscription ici

Une histoire des courtisanes de Paris au 19e siècle. De la Païva à la Belle Ottero, ces femmes ont défrayé les chroniques avec leur beauté, leurs aventures, leurs conquêtes. Furent-elles de simples femmes fatales ou plutôt des femmes essayant par tous les moyens d’être indépendantes dans un monde d’hommes ? Une conférence en ligne, gratuite et animée par Giulia Franceschini.

Informations pratiques : 

 • Évènement gratuit en ligne de 20h30 à 21h30, en français
 • A partir du niveau B1
 • Inscription ici

14 novembre 2023 – Apéro conversation

Dit wordt onze tweede apéro conversatie: samenkomen met andere Franstaligen en kletsen in het Frans. Open voor iedereen die zijn Frans wil verbeteren, en ook voor Franstaligen die nieuwe mensen willen ontmoeten in Utrecht! Een Franse gastheer begeleidt je. De tafels worden ingedeeld op basis van je niveau Frans.

Praktische informatie: Het evenement is gratis voor onze leden en studenten, alleen drankjes zijn voor eigen rekening, en €6 voor niet-leden, betaling ter plaatse (QR-code, Tikkie, bankoverschrijving)

 • Tijd: van 19.00 tot 20.00 uur
 • Adres: Café Marktzicht, Breedstraat 4, Utrecht
 • Vanaf niveau A2
 • Inschrijven

Ce sera notre deuxième apéro conversation : retrouvons-nous entre francophones pour discuter en français. Ouvert à tous ceux qui veulent progresser ou améliorer leur français et aussi aux francophones qui souhaitent rencontrer du monde à Utrecht ! Un animateur français vous encadrera. Les tables sont organisées en fonction de votre niveau de français.

Informations pratiques : L’événement est gratuit pour nos membres et étudiants, seules les consommations sont à votre charge, et 6 € pour les non-membres, paiement sur place (QR code,Tikkie, virement)

 • Horaires : de 19h00 à 20h00
 • Adresse : Café Marktzicht, Breedstraat 4, Utrecht
 • À partir du niveau A2
 • Inscription ici 

Décembre 2023

13 décembre 2023 – Yin Yoga in het Frans

Heb je genoten van onze introductie tot yin yoga in het Frans in oktober? Je kunt doorgaan.
Anna, een Franse yogalerares, biedt je de kans om door te gaan met yin yoga. Je kunt je Frans oefenen terwijl je jezelf een moment van welzijn geeft, een bubbel van ontspanning in je drukke weken.
Anna zal je begeleiden tijdens deze sessies en je hoeft niet eerder yoga te hebben gedaan of flexibel te zijn, dus aarzel niet.

Praktische informatie:

 • Adres: YogaPoint, Oudegracht 44, Utrecht
 • Planning: 13 december
 • Tijd: 16:00 – 17:00, kom ten minste 10 minuten voor aanvang van de les om je voor te bereiden.
 • 15€ voor 1 sessie.
 • Inschrijven hier.
Vous avez aimé notre initiation au yin yoga en français en octobre ? Vous pouvez continuer.
Anna, professeure de yoga et française, vous propose de continuer le yin yoga. Vous pourrez ainsi pratiquer votre français tout en vous accordant un moment de bien-être, une bulle de relaxation dans vos semaines chargées.
Anna vous guidera durant ces séances, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué le yoga ni d’être souple, alors n’hésitez pas.
 

Informations pratiques :

 • Adresse : YogaPoint, Oudegracht 44, Utrecht
 • Calendrier : 13 décembre
 • Horaires : 16h – 17h, arrivez au moins 10 minutes avant le début du cours pour vous préparer
 • 15€ pour une séance
 • Inscription ici

10 décembre 2023 – Fête de Noël

Met veel plezier nodigen we je weer uit voor ons traditionele kerstfeest. Ook dit jaar hebben we weer een programma samengesteld voor jullie op 10 december, waar jullie een moment van vreugde, gezelligheid en goed humeur kunnen delen.

We beginnen met de fabels van Jean de la Fontaine. Christophe Chaplet en Thierry Louyat zullen ons de eer bewijzen om enkele van de beroemdste fabels voor te stellen, maar ook enkele minder bekende.

Daarna gaan we verder met muziek van de groep “Les Copains”. Deze getalenteerde groep, bestaande uit Paul Drijvers, Henk Kuik en Philip Woudenberg, neemt je met een gevarieerd repertoire mee op reis door de wereld van het Franse chanson.

En omdat een feest zonder lekkernijen niet echt een feest is, is er een hapje om van te smullen en een muzikaal intermezzo verzorgd door accordeonist Ad de Hartog. Een kans om even te pauzeren, bij te kletsen en te genieten van de muziek in al haar eenvoud.

Praktische informatie: Het evenement is gratis voor leden en studenten, €10 voor niet-leden, betaling hier of ter plaatse (QR-code, Tikkie, overschrijving).

 • Tijd: van 13:30 tot 17:30
 • Adres: Pieterskerkhof 3, Utrecht
 • Registreer hier voor alle

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons une fois de plus à notre traditionnelle fête de Noël. Cette année encore, nous vous avons concocté un programme pour un moment de partage et de joie le 10 décembre, où convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous.

Nous débuterons grâce aux fables de Jean de la Fontaine. Christophe Chaplet et Thierry Louyat vont nous faire l’honneur de présenter quelques-unes des fables les plus célèbres et d’autres un peu moins connues. 

 Ensuite nous continuerons en musique avec le groupe “Les Copains”. Composé de Paul Drijvers, Henk Kuik et Philip Woudenberg, ce groupe talentueux vous fera voyager dans l’univers de la chanson française avec un répertoire varié.

Et comme une fête sans gourmandises n’est pas vraiment une fête, nous aurons un goûter à savourer et un interlude musical offert par l’accordéoniste Ad de Hartog. L’occasion de faire une pause, de discuter et de profiter de la musique en toute simplicité.

Informations pratiques : L’événement est gratuit pour nos membres et étudiants, 10 € pour les non-membres, paiement ici ou sur place (QR code, Tikkie, virement)

 • Horaires : de 13h30 à 17h30
 • Lieu : Pieterskerkhof 3, Utrecht
 • Inscription ici pour tous

12 décembre 2023 – Café tarte aux pommes conversation

Het is omgedoopt tot “café français tarte aux pommes” en staat open voor iedereen die zijn Frans wil verbeteren of nieuwe mensen wil ontmoeten in Utrecht! Het gesprek wordt geleid door Cora. De tafels worden ingedeeld op basis van je niveau Frans.

Praktische informatie: Het evenement is gratis voor onze leden en studenten, alleen drankjes zijn voor eigen rekening, en €6 voor niet-leden, betaling ter plaatse (QR-code, bankoverschrijving).

 • Tijd: 11.00 tot 12.00 uur
 • Adres: Café de Postillon, Lijnmarkt 50, Utrecht
 • Vanaf niveau A2
 • Registreer hier
 • Dit evenement wordt gefilmd door NUK om onze Alliantie te promoten.Vul het toestemmingsformulier in

Rebaptisé “café français tarte aux pommes”, ouvert à tous ceux qui veulent progresser ou améliorer leur français et aussi aux francophones qui souhaitent rencontrer du monde à Utrecht ! La conversation est animée par Cora. Les tables sont organisées en fonction de votre niveau de français.

Informations pratiques : L’événement est gratuit pour nos membres et étudiants, seules les consommations sont à votre charge, et 6 € pour les non-membres, paiement sur place (QR Code, virement)

 • Horaires : de 11h00 à 12h00
 • Adresse : Café de Postillon, Lijnmarkt 50, Utrecht
 • À partir du niveau A2
 • Inscription ici  
 • Cet évènement sera filmé par NUK pour la promotion de notre Alliance. Veuillez compléter le formulaire de consentement

15 décembre 2023 – Atelier couronne d’hiver

Dit is een unieke workshop om je eigen winterkrans te maken, in het Frans!

Tijdens deze 2 uur durende sessie leer je hoe je je eigen winterkrans kunt maken met echte wintertakken en -bladeren en natuurlijke ornamenten.

Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met Atelier de Pandora.

Praktische informatie:

 • 35€ voor niet-leden en 25€ voor AFU-leden en studenten. Alle materialen worden verzorgd door Pandora
 • Tijd: van 17.00 tot 19.00 uur
 • Adres: Lauwerecht 55, Utrecht
 • Vanaf niveau A2
 • Inschrijven hier

Ceci est un workshop unique pour créer votre couronne d’hiver, en français !

Pendant cette séance de 2 heures, vous apprendrez à créer votre propre couronne d’hiver avec de véritables branches et feuillages hivernaux, ainsi que des ornements naturels.

Ce workshop est réalisé en collaboration avec l’Atelier de Pandora.

Informations pratiques

 • 35€ pour les non membres et 25€ pour les membres et étudiants de l’AFU. Tout le matériel est fourni par Pandora
 • Horaires : de 17h00 à 19h00
 • Adresse : Lauwerecht 55, Utrecht
 • À partir du niveau A2
 • Inscription ici  

15 décembre 2023 – Café du monde

Het Café du Monde is terug, dankzij de dynamiek van de Alliance Française Chicago! Pak één keer per maand om 9 uur ‘s ochtends je koffie met studenten en leden van de Alliances françaises van elders voor een intercultureel gesprek in kleine groepjes en online. Lionne Koens van de Culturele Commissie zal je vergezellen.
Schrijf je vroeg in: de plaatsen zijn beperkt!
De gastheren van het cafégesprek zijn teamleden van een andere Alliance française over de hele wereld.

Praktische informatie : 

 • Online en gratis
 • Tijd : van 16:00 tot 17:00
 • Niveaux B1/B2 et C1/C2
 • Inscription ici  

Le café du monde revient grâce à au dynamisme de l’Alliance Française Chicago ! Prenez votre café une fois par mois à 9h avec les étudiants et les membres des Alliances française d’ailleurs pour une conversation interculturelle en petits groupes et en ligne. C’est Lionne Koens, du comité culturel qui vous accompagnera. Inscrivez-vous rapidement : les places sont limitées ! Les hôtes du café-conversation sont des membres de l’équipe d’une Alliance française différente dans le monde chaque mois.

Informations pratiques :

 • En ligne et gratuit
 • Horaires : de 16h00 à 17h00
 • Niveaux B1/B2 et C1/C2
 • Inscription ici

20 décembre 2023 – Cinéforum France

Na het succes van de eerste vertoning is het “Cinéforum France” in samenwerking met het Slachtstraat Film Theater terug.

De aangeboden film is een documentaire van Nicolas Philibert getiteld “Sur l’Adamant”. Voorpremière

De Adamant is een uniek dagcentrum: het is een drijvend gebouw. Het is gebouwd op de Seine in het hart van Parijs en vangt volwassenen op die lijden aan psychische stoornissen. Het biedt hen een zorgomgeving die hen structureert in tijd en ruimte en hen helpt weer contact te maken met de wereld en weer een beetje vaart te krijgen. Het team dat dit centrum runt, is een van de mensen die hun uiterste best doen om zich te verzetten tegen de verloedering en ontmenselijking van de psychiatrie. Deze film nodigt ons uit om aan boord te klimmen en de patiënten en verzorgers te ontmoeten die deel uitmaken van de dagelijkse routine.

We leiden de film in en na de vertoning volgt een discussie van 30 minuten in het Frans. We kunnen het gesprek dan voortzetten in een kamer die voor ons gereserveerd is.

Praktische informatie:

 • Vertoning om 19.00 uur
 • Adres: Slachtstraat 5, Utrecht
 • Franse film met Nederlandse ondertiteling
 • Informatie hier
 • Registratie volgt nog
 • Korting voor onze leden en studenten door te kiezen voor de optie: Alliance Française ledenkorting/reductie

Après la réussite de la première projection, le “Cinéforum France” en partenariat avec le Slachtstraat Film Theater revient.

Le film proposé est un documentaire réalisé par Nicolas Philibert intitulé : “Sur l’Adamant”. Il est diffusé en avant première !

L’Adamant est un Centre de Jour unique en son genre : c’est un bâtiment flottant. Édifié sur la Seine, en plein cœur de Paris, il accueille des adultes souffrant de troubles psychiques, leur offrant un cadre de soins qui les structure dans le temps et l’espace, les aide à renouer avec le monde, à retrouver un peu d’élan. L’équipe qui l’anime est de celles qui tentent de résister autant qu’elles peuvent au délabrement et à la déshumanisation de la psychiatrie. Ce film nous invite à monter à son bord pour aller à la rencontre des patients et soignants qui en inventent jour après jour le quotidien.

Nous introduirons le film, et la projection sera suivie d’un échange de 30 minutes en français. Nous pourrons ensuite continuer la conversation dans une salle réservée pour nous.

Informations pratiques :

 • Séance à 19h
 • Adresse : Slachtstraat 5, Utrecht
 • Film français sous titré en néerlandais
 • Information ici
 • Inscription à venir
 • Réduction pour nos membres et étudiants en choisissant l’option : Alliance Française ledenkorting/réduction

9 janvier  2024 – Représentation de notre chorale “Les moulins de mon coeur”

Comme chaque semestre, vous l’attendez avec impatience : la représentation de notre chorale “Les moulins de mon coeur” emmené par la dynamique Britta Maria.

Classiques de la chanson française ou chansons plus contemporaines, venez chanter avec nous et n’hésitez pas à en parler autour de vous. Serons-nous plus de 120, dernier record de juin 2023 ?

Informations pratiques :

 • Représentation à 19h, suivi d’un verre de l’amitié
 • Adresse : USG, Ina Boudier-Bakkerlaan 7, Utrecht dans l’auditorium
 • Gratuit pour nos membres et étudiants. Chaque membre/étudiant peut parrainer 2 invités et des enfants.  Inscription ici .
 • Pour les invités supplémentaires, 6€, inscription ici

Zoals elk half jaar kijk je er weer naar uit: het optreden van ons koor “Les moulins de mon coeur”, onder leiding van de dynamische Britta Maria.

Van Franse klassiekers tot meer hedendaagse nummers, kom en zing met ons mee, en aarzel niet om het woord te verspreiden. Zullen we met meer dan 120 zijn, het laatste record voor juni 2023?

Praktische informatie:

 • Optreden om 19u, gevolgd door een gezellige borrel
 • Adres: USG, Ina Boudier-Bakkerlaan 7, Utrecht in het auditorium
 • Gratis voor onze leden en studenten. Elk lid/student kan 2 gasten en kinderen sponsoren. Inschrijven hier
 • Voor extra gasten 6€, hier registreren