Apeldoorn, Deventer en Zutphen

Opgericht: 27 juni 2023

Wat is de Alliance Française?

Geschiedenis van de Alliance Française

De Alliance Française (opgericht in 1883) is een wereldwijde organisatie en valt onder het Franse ministerie van Cultuur. Zij heeft als doel de Franse taal en cultuur te bevorderen en te verspreiden.

Al in 1883 werd in Parijs door Paul Camcon de Alliance Française opgericht. Al meteen na de oprichting meldden zich geleerden, schrijvers en diplomaten aan als lid, waaronder Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur en Jules Verne.

De doelstelling was, evenals nu nog steeds, het verbreiden van de Frans taal en cultuur. Vanuit deze gedacht zijn er door vrienden van Frankrijk in de gehele wereld afdelingen gesticht. Al 22 jaar na de oprichting in Parijs werd er ook in Deventer door een leraar in de Franse taal, de heer Mouton, een afdeling gevormd. Bij de eerste bijeenkomst in oktober 1905 was er een optreden van de zanger Georges Chepfer, waarvoor grote belangstelling was. In die tijd was Frans nog de hoftaal en mede daardoor heeft de Franse taal heel lang het aanzien gehad van een taal voor “deftige mensen”. Hoewel koningin Emma het Frans als hoftaal had afgeschaft, hebben de 33 afdelingen van de Alliance Française in Nederland nog lang de naam gehad een beetje elitair te zijn. Het aanbod van de conférences was weinig gevarieerd, soms wat theoretisch en er werd altijd Frans gesproken.

In Nederland werd de Alliance Française des Pays-Bas opgericht in 1888. In ons land zijn er 33 afdelingen, waarbij meer dan 10.000 mensen zijn betrokken. Er zijn circa 7.000 cursisten die Frans studeren, op allerlei niveaus, begeleid door 250 docenten, die opgeleid zijn in de Franse taal.

Alliance Française Stedendriehoek

DE ALLIANCE FRANÇAISE STEDENDRIEHOEK IS EEN FEIT!

Op dinsdag 27 juni 2023 is onder toeziend oog van mr. Bonga, notaris in Apeldoorn de akte van oprichting van de Vereniging Alliance Française Stedendriehoek, zoals de officiële naam luidt, ondertekend. Daarmee is een lange periode van voorbereidingen afgesloten.

Vanaf nu niet meer drie afzonderlijke maar één Alliance Française Stedendriehoek met de vertrouwde vestigingsplaatsen, onder één gezamenlijk bestuur en met veel onderlinge samenwerking tussen alle mensen die zich inspannen om u als cursist of lid een aantrekkelijk cursusaanbod en een boeiend cultureel aanbod voor te leggen.

Yvonne Lengkeek, présidente Alliance Française Stedendriehoek

De afdeling   Apeldoorn is opgericht in 1949.
De afdeling Zutphen is opgericht in 1928.
De afdeling Deventer is opgericht in 18 oktober 1905.

Taalcursussen

Alliance Française Stedendriehoek organiseert taalcursussen op verschillende niveaus (van beginners tot gevorderden) en voor verschillende doelgroepen: groepslessen, conversatiebijeenkomsten, privélessen, maar ook “ à la carte”, bijvoorbeeld voor bedrijven.

Culturele activiteiten

Naast en ter aanvulling van het Franstalige onderwijs biedt de Alliance Française Stedendriehoek tal van culturele activiteiten met lezingen over film, geschiedenis, chansons, theater, reizen in Frankrijk, kunst etc.

Filosofie

Jaarlijks wordt er in 6 bijeenkomsten een onderwerp van de Franse filosofie aangeboden.

Op reis

eens in de paar jaar organiseert AF Stedendriehoek een reis naar Frankrijk. Meestal is Parijs met zijn onuitputtelijke aanbod de bestemming. Maar natuurlijk wisselen we af met andere, interessante bestemmingen.