Conversatie en discussie Niveaus B1/B2 en C1/C2

B1/B2 Gevorderden 1

Deze conversatielessen richten zich op het ontwikkelen van de spreekvaardigheid en het uitbreiden van de woordenschat en de kennis over Frankrijk en de Fransen. Verscheidene onderwerpen worden behandeld met ondersteuning van authentiek materiaal (teksten, video’s, geluidsfragmenten).  De nadruk ligt op spreekvaardigheid, in tegenstelling tot andere cursussen waar ook de andere vaardigheden aan bod komen. Het spreekt vanzelf dat u over een behoorlijke kennis van de Franse taal moet beschikken om hieraan mee te doen.

Lesmateriaal

Materiaal door de docent geleverd

Cursusduur:

25 lessen van 1,5 uur

Lestijden:

woensdag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College, Malderburchtstraat, Nijmegen

of

vrijdag 10.30 – 12.00 uur (Wijkcentrum de Schakel)

Start:

week van 23 september 2024

Cursusgeld:

€ 330,- (studenten 20% korting)

C1 Vergevorderden 1

Onder leiding van een Franstalige docent traint u uw spreekvaardigheid aan de hand van artikelen uit tijdschriften, kranten en van internet. Thuis bestudeert u artikelen die tijdens de lessen worden besproken. Er wordt nader ingegaan op de actualiteit maar ook op aspecten zoals tekstbegrip en woordkennis. Het is voor u geen probleem om helder en zonder aarzeling in goed opgebouwde zinnen een gesprek te voeren waaruit blijkt dat u de structuur van de taal beheerst.

Lesmateriaal

Materiaal door de docent geleverd

Cursusduur:

25 lessen van 1,5 uur

Lestijden:

vrijdag 10.30 -12.00 uur  (Wijkcentrum de Schakel)

Start:

week van 23 september 2024

Cursusgeld:

€ 330,- (studenten 20% korting)

C2 Vergevorderden 2

Onder leiding van een Franstalige docent wordt aan de hand van artikelen gediscussieerd over actuele onderwerpen. Voor alle geïnteresseerden geldt dat eerst een test afgelegd moet worden om te bekijken of men over het vereiste niveau beschikt.
Zoals de praktijk heeft uitgewezen, is deze cursus ook geschikt voor hen die afgestudeerd zijn in de Franse taal- en letterkunde en bv. werkzaam zijn in het onderwijs. Het is een uitstekende manier om uw verworven kennis op peil te houden.

Lesmateriaal

Materiaal door de docent geleverd

Cursusduur:

25 lessen van 1,5 uur

Lestijden:

maandag 19.30 – 21.00 uur (Kandinsky College, Malderburchtstraat, Nijmegen)

Start:

week van 23 september 2024

Cursusgeld:

€ 330,- (studenten 20% korting)