Algemene Cursussen

Niveau A1 t/m C1

Algemene Cursussen – Niveaus A1 tot en met C1

groepslessen met een methode/materiaal via de docent

In deze groepslessen werkt u met een methode en/of met lesmateriaal dat door de docent geleverd wordt. De lessen verlopen gevarieerd. U traint uw spreek-, luister-, lees- en in mindere mate schrijfvaardigheid en werkt aan het uitbreiden van uw woordenschat en het toepassen van de grammatica.
Er wordt altijd huiswerk opgegeven voor de volgende les, gemiddeld neemt dit 2 à 3 uur per week in beslag.
Wanneer u zich, nadat u een cursusjaar goed heeft doorlopen, voor een volgend cursusjaar aanmeldt, wordt u in principe in het volgende jaar van het betreffende niveau geplaatst.