Inschrijven voor de cursussen

Op dinsdag 7 september 2021 organiseren we van 19.30 tot 21.00 uur een informatieavond in de Plataan over de cursussen. Daar kunt u informatie krijgen, docenten ontmoeten, lesmateriaal bekijken en uw inschrijving regelen. Ook oud-cursisten dienen zich opnieuw in te schrijven.

De lessen beginnen in week 40

Inlichtingen over de cursussen kunnen worden ingewonnen bij:
Ineke Blaauw cursus.meppel@afpb.nl
Telefoon: 0521 510921 / 06 44213138