Info-avonden

De info-avonden vinden online plaats.

De twee info-avonden voor de 1e lessencyclus vinden op maandag 12 en maandag 19 september 2022 plaats.

Maak onderstaande testen en vul het inschrijfformulier in. Op de avond die u aangekruist hebt, wordt er met u contact opgenomen voor een intakegesprek om uw niveau te bepalen zodat u in de juist groep geplaatst wordt.

Voor meer informatie kunt een e-mail sturen naar maastricht@afpb.nl 

  Inschrijfformulier voor een intakegesprek
  Voorletters en roepnaam (verplicht)
  Achternaam (verplicht)
  Telefoonnummer (mobiel) (verplicht)
  E-mailadres (verplicht)
  Eerdere ervaring met de Franse taal (school, werk, verblijf in Frankrijk, …)
  (facultatief)
  Aankruisen wat uw niveau Frans is (zie testen op deze webpagina):
  Aankruisen welke avond u het intakegesprek wilt hebben:
  Aankruisen hoe u het intakegesprek wilt hebben:

   

  Opmerking :  Bij elke aanvraag sturen wij een e-mail ter bevestiging.
  Het is mogelijk dat onze reactie op uw aanvraag in uw spambox belandt.