DELF / DALF

U kunt uw kennis van de Franse taal laten vastleggen met een internationaal erkend diploma. De examens DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) en DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) worden gemaakt door het Franse CITO (CIEP) en worden over de hele wereld, ook in Frankrijk, erkend.

Niveaus
De DELF en de DALF bestaan uit zes verschillende diploma’s. Deze staan gelijk aan de zes niveaus van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (van laag naar hoog: A1, A2, B1, B2, C1, C2). Bij Zuyd kunt u examen doen op de volgende niveaus:
– DELF B1 en B2 (onafhankelijke gebruiker)
– DALF C1 en C2 (vaardige gebruiker)
– niveaus A1 en A2 op aanvraag en bij voldoende belangstelling

Examen 
Tijdens de examens komen de volgende vaardigheden aan bod: leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en luistervaardigheid.

Data 
De examens vinden jaarlijks plaats in juni.

Kosten 
De kosten van het examen verschillen per niveau.

Tijdsplanning  
Reserveer de hele dag voor uw examen. Precieze tijdstippen worden later bekend gemaakt als onze planning voor mondelinge examens definitief is.

Locatie  
Het examen vindt plaats in het gebouw van Zuyd Hogeschool • Brusselseweg 150 • 6217 HB Maastricht

Voorbeeldexamens 
Op de website van het CIEP (het Franse CITO) vindt u voorbeeldexamens. https://www.ciep.fr/delf-dalf

Contact  
U kunt met uw vragen terecht bij Norbert Bonenkamp • Zuyd Hogeschool: norbert.bonenkamp@zuyd.nl of telefoon +31 (0)43 346 64 32