Cursussen 2022 - 2023​

Waar worden de lessen Frans gegeven?
September 2021 konden we weer terecht in het vertrouwde leercentrum van de Hotel Management School Maastricht. De ervaringen van het afgelopen jaar en de huidige ontwikkelingen hebben ons geleerd niet al te voorbarig te zijn en rekening te houden met onaangename “golfbewegingen”. Afhankelijk van de maatregelen m.b.t. het coronavirus gaan we onze lessen daarom in hybride vorm aanbieden: docenten en cursisten ontmoeten elkaar afwisselend via online lessen en fysiek op school. 

Hoe zijn de cursussen Franse taal opgezet?
De lessen zijn degelijk van kwaliteit en worden in kleine groepen gegeven, zodat elke cursist persoonlijk voldoende aandacht krijgt van de docent.
Er komt een serie van 10 lessen van 1,5 uur.

Wanneer worden de cursussen gegeven?
De lessen worden gegeven op maandagavond van 19:00 – 20:30 uur.
Startdatum: 3 oktober 2022
Einddatum: 12 december 2022

Welke niveaus zijn er?
Er zijn cursussen op verschillende niveaus op basis van het Europees Referentiekader (ERK).j

Wat kost het?
Ongeacht het niveau kost de cursus € 120,- exclusief lesmateriaal.

Zijn cursisten Ami van de Alliance Française?
Cursisten zijn voor de duur van het cursusseizoen Ami van de Alliance Française en betalen dus geen contributie. Een Ami heeft recht op het doorgaans gratis bijwonen van de culturele activiteiten zowel bij de eigen Alliance als bij de andere afdelingen, zelfs in het buitenland, op vertoon van de ’Carte Nationale’ die u na betaling ontvangt. Voor bijzondere activiteiten geldt een speciaal tarief.

De juiste cursusgroep?  
Wie een van onze cursussen met succes wil volgen, dient in de juiste groep te worden geplaatst. Om die groep te kunnen bepalen, worden online info-avonden georganiseerd. Iedere belangstellende krijgt een kort gesprek met een van onze docenten. Op basis hiervan wordt bepaald welke groep de meest geschikte is.

Op dinsdag/woensdagochtend is er ook een online Cours de littérature & philosophie.

Coronaregels die gelden voor fysiek onderwijs op locatie.

Cursuslocatie

Hotel Management School Maastricht
Bethlehemweg 2, 6222 BM Maastricht

Parkeren
Graag uw voertuig parkeren op de (gratis) parkeerplaatsen aan de achterzijde van de Hogeschool en dus niet op de parking van het Kasteelhotel aan de Bethlehemweg. Dan loopt u door naar het Leercentrum (tegenover het witte kasteelhotel, Château Bethlehem).

Komt u met de fiets, dan kunt u die plaatsen in de stalling terzijde van het leercentrum aan de Bethlehemweg.