Wat is mijn niveau?

Als u een beginner bent of u heeft al een cursus bij ons  gedaan dan is uw niveau bekend. Alle anderen maken een test om het niveau te bepalen. Alleen op de open dagen is deze test gratis. De rest van het jaar kost deze €25,-.

Tijdens de open dagen kunt u het lesmateriaal bekijken, kennismaken met onze docenten en een test maken om uw niveau te bepalen. 

Het cursusaanbod is gebaseerd op de codering van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. Er bestaan 6 niveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2:

A1 Beginners. Woorden en korte zinnen over vertrouwde onderwerpen uit de directe omgeving.

A2  Deelnemen aan eenvoudige gesprekken over dagelijkse dingen.

B1 Half- en meer gevorderden. Deelnemen aan gesprekken over onderwerpen waar uw belangstelling naar uitgaat.

B2 Begrijpen van complete teksten, spontane reactie en discussies.

C1 Ver gevorderden. Lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen; het gebruik van verschillende stijlen waarderen.