Inschrijvingsvoorwaarden

Met het plaatsen van uw bestelling verklaart u kennis te hebben genomen van de AVG- en privacy-verklaring – opgesteld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – van de Alliance Française Kennemerland zoals staat opgenomen op de website. Ook geeft u de Alliance Française Kennemerland toestemming uw gegevens over te nemen in de administratie om de inschrijving compleet te maken.

Overige voorwaarden voor cursussen:

 • De aankoop van een cursus of atelier in de online-boutique verzekert u van een cursusplaats, kleine wijzigingen in het cususschema voorbehouden.
 • Bij de eerste keer inschrijven wordt € 15,- inschrijfgeld berekend.
 • Nieuwe cursisten die geen absolute beginner zijn, maken vóór afrekenen de taaltest om zich op het juiste niveau te kunnen inschrijven.
 • Annuleren kan alleen voordat de cursus is begonnen. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald onder aftrek van € 20,- administratiekosten. Is de cursus eenmaal begonnen, dan bestaat er geen recht op restitutie.
 • Bent u verhinderd voor een privéles of een les Zakelijk Frans, dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren. Het cursusgeld wordt zo spoedig mogelijk teruggestort. Eventueel is in overleg plaatsing in een andere groep of cursuslocatie mogelijk.
 • In buitengewone situaties worden de lessen online aangeboden.

AVG- en privacy-verklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 1. Stichting Alliance Française Kennemerland (KvK-nummer: 41224990)

Uw gegevens worden verwerkt door Alliance Française Kennemerland, hierna te noemen: ‘’AFK’’. AFK is een non-profitorganisatie met het doel de Franse taal en cultuur te bevorderen en te verspreiden. AFK biedt Franstalige taalcursussen en culturele activiteiten in en rondom Kennemerland.

Binnen AFK zijn uw gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang hun taken toegang toe moeten hebben.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom?

Wij verwerken persoonsgegevens van cursisten, vrienden en leden van onze nieuwsbrief. Hieronder leest u welke gegevens wij verwerken per situatie.

a. Op het moment dat u zich heeft aangemeld voor het volgen van een van onze cursussen:

Uw NAW- en bankgegevens gebruiken wij voor het incasseren van het cursusgeld en onze financiële administratie. Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u voor en gedurende de cursusperiode te informeren. NAW-gegevens worden tevens gebruikt voor de verzending van de jaarlijkse brochure met het aanbod van cursussen en culturele activiteiten. Indien de cursist aan het einde van het cursusseizoen heeft aangegeven geen vervolgcursus meer te willen volgen, dan ontvangt hij/zij geen brochure. Indien u geen brochure wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar cursus.kennemerland@afpb.nl.

b. Op het moment dat u zich heeft aangemeld als vriend:

De betaling voor de contributie wordt door u overgemaakt naar de rekening van AFK. Uw bankgegevens gebruiken wij voor onze financiële administratie. Uw naam en e-mailadres worden gebruikt om u te informeren over de kosten voor de contributie en onze geplande culturele activiteiten. Uw NAW-gegevens gebruiken wij voor de verzending van de jaarlijkse brochure met het aanbod van cursussen en culturele activiteiten. Indien u geen brochure wenst te ontvangen, dan kunt u een e-mail sturen naar cursus.kennemerland@afpb.nl.

c. Op het moment dat u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief:

Uw e-mailadres wordt gebruikt om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

 1. Duur van de bewaring

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is, met een maximum van 2 jaar. Tenzij de wet ons verplicht om uw persoonsgegevens langer te bewaren, zoals de fiscale bewaarplicht.

 1. Inzage, wijziging of verwijderen

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, of uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u een e-mail sturen naar: cursus.kennemerland@afpb.nl.

 1. Beveiliging

AFK doet er alles aan om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens AFK diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is AFK met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 1. Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of is er sprake van een (vermoeden van een) datalek, dan kunt u dat direct per e-mail melden via cursus.kennemerland@afpb.nl.