Inschrijven

Inschrijvingsvoorwaarden

  • Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld.
  • Bij de eerste keer inschrijven wordt € 15,- inschrijfgeld berekend.
    Het lesgeld moet zijn voldaan voor aanvang van de cursus of uiterlijk op de eerste cursusdag door ondertekening van een eenmalige machtiging via het inschrijfformulier hieronder.
  • Annuleren kan alleen voordat de cursus is begonnen. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald onder aftrek van € 20,- administratiekosten. Is de cursus eenmaal begonnen, dan bestaat er geen recht op restitutie.
  • Bent u verhinderd voor een privéles of een les Zakelijk Frans, dan dient u dit minimaal 48 uur van tevoren te melden.
  • Bij onvoldoende aanmeldingen behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren.
    Het cursusgeld wordt zo spoedig mogelijk teruggestort. Eventueel is in overleg plaatsing in een andere groep of cursuslocatie mogelijk.

Inschrijfformulier

Heeft u na 2 dagen nog geen reactie van ons ontvangen? Neem dan contact op met onze cursuscoordinator: cursus.kennemerland@afpb.nl.