Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy reglement Alliance Française Deventer

De privacy beleid staat beschreven in, en wordt uitgevoerd volgens de onderstaande documenten;

  1. Privacy reglement Alliance Française Deventer
  2. Procedure AVG Alliance Française Deventer
  3. Formulier Privacy reglement Alliance Française Deventer 
 

De Vereniging Alliance Française Deventer vindt het belangrijk om de privacy van haar leden, docenten, cursisten en geïnteresseerden te beschermen. De Vereniging Alliance Française Deventer handelt volgens de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.