Inschrijfformulier Den Helder

Inschrijfformulier cursus Frans Den Helder       

svp. tekst kopiëren/printen en ondertekend opsturen naar:

Vereniging Alliance Française Den Helder
t.a.v. C. Pittet              Sijmon Blaauwboerstraat 26,    1785 EK Den Helder
Tel.: 0223 864 206      e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl

Bankrekening nr: NL 20 INGB 0000037393  

De heer  /  mevrouw

achternaam

 

voornaam

 

adres

 

postcode/woonplaats

 

telefoon

 

e-mail

 

 wenst zich in te schrijven voor de cursus Frans voor het cursusjaar 2021 – 2022.

Het cursusgeld bedraagt € 165,– en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v naam cursist te zijn bijgeschreven

op Bankrekening nr: NL20INGB0000037393 t.n.v.. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

De docent zal aangeven welke methode gebruikt wordt. Tenzij de docent anders aangeeft, dient u de boeken zelf bij de boekhandel te bestellen. De docent zorgt voor lesmateriaal voor de eerste les op 7 oktober. Wij nemen in de week vóór de eerste les contact met u op voor wat betreft de indeling van de groepen.

 Belangrijk:

  • De Alliance Française Den Helder houdt zich aan de geldende Corona maatregelen welke door de regering en lokale autoriteiten zijn opgelegd. Als de lessen niet op locatie gegeven kunnen/mogen worden, bieden wij de lessen online
  • Voor alle cursussen geldt dat bij onvoldoende belangstelling de cursus niet doorgaat.
  • Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

  • annuleren tot 30 september 2021 is kosteloos;
  • bij annuleren van 30 september t/m 7 oktober 2021 is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
  • bij afmelding na de eerste les op 7 oktober 2021 zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Tijdens de cursus of een activiteit kunnen er foto’s/beeld materiaal gemaakt worden welke op de website van de Alliance Française Den Helder (AFDH) kan worden geplaatst. U kunt deze laten verwijderen via  secr.denhelder@afpb.nl.

□ Na het einde van de cursus geef ik toestemming aan de AFDH om mijn gegevens te bewaren o.a. t.b.v. reünie enz. Ik behoud het recht om mijn toestemming te allen tijde in te trekken. (via secr.denhelder@afpb.nl).

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

 

 

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..