Inschrijfformulier Den Helder

Inschrijfformulier cursus algemeen Frans Den Helder       

svp. tekst kopiëren/printen en ondertekend opsturen naar:

Vereniging Alliance Française Den Helder
t.a.v. mevr. G. Leegwater, Duinweg 38, 1789 AS Den Helder

Tel.: 06 18 04 85 46

 e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl

De heer  /  mevrouw

achternaam

 

voornaam

 

adres

 

postcode/woonplaats

 

telefoon

 

e-mail

 

 

wenst zich in te schrijven voor de cursus algemeen Frans voor het cursusjaar 2023 – 2024.

Het cursusgeld bedraagt € 175,– en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v. naam cursist te zijn bijgeschreven

op Bankrekening nr.: NL20INGB0000037393 t.n.v.. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

De docent zal aangeven welke methode gebruikt wordt. Tenzij de docent anders aangeeft, dient u de boeken zelf bij de boekhandel te bestellen. De docent zorgt voor lesmateriaal voor de eerste les op 5 oktober. Wij nemen in de week vóór de eerste les contact met u op voor wat betreft de indeling van de groepen.

 

Belangrijk:

  • De Alliance Française Den Helder houdt zich aan de geldende Corona maatregelen welke door de regering en lokale autoriteiten zijn opgelegd. Als de lessen niet op locatie gegeven kunnen/mogen worden, bieden wij de lessen online aan.
  • Voor alle cursussen geldt dat bij onvoldoende belangstelling de cursus niet doorgaat.
  • Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

  • annuleren tot 27 september 2023 is kosteloos;
  • bij annuleren van 27 september t/m 5 oktober 2023 is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
  • bij afmelding na de eerste les op 5 oktober 2023 zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

□ Ik meld mij aan voor de Nieuwsbrief.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Tijdens de cursus of een activiteit kunnen er foto’s/beeld materiaal gemaakt worden welke op de website van de Alliance Française Den Helder (AFDH) kan worden geplaatst. U kunt deze laten verwijderen via  secr.denhelder@afpb.nl.

□ Na het einde van de cursus geef ik toestemming aan de AFDH om mijn gegevens te bewaren o.a. t.b.v. reünie enz. Ik behoud het recht om mijn toestemming te allen tijde in te trekken. (via secr.denhelder@afpb.nl).

 

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

 

 

 

 

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..