Table Ronde pour le Français

De “Table Ronde pour le français” is een overlegstructuur met de volgende deelnemers. 
De deelnemers aan de “Table Ronde pour le français” willen elkaar stimuleren
bij het bevorderen van de Franse taal en cultuur in Nederland.