Nieuwsbrief

Over taal gesproken

                          Wat blijft er nog over van vreemdetalenkennis?

Auteur:  

Een taal die je leert op de middelbare school, en daarna niet meer gebruikt, zakt nooit helemaal weg. Een recente studie laat zelfs zien dat veel van die talenkennis bewaard blijft. Mogelijk heeft dit te maken met de manier waarop taal in onze hersenen wordt opgeslagen.

Franse woordjes stampen of wiskundige formules uit je hoofd leren: voor veel middelbare scholieren voelt het nogal eens als nutteloos. Want hoeveel van die kennis is er later, in je werkzame leven, eigenlijk nog over? Heb je dan al dat stampwerk uiteindelijk niet voor niets gedaan?

Een leraar zal zeggen dat het niet zozeer om de kennis zelf gaat, als wel om het leren leren. Maar wat is er eigenlijk bekend over het behoud van die kennis die we op vroege leeftijd vergaren? Dat blijkt een heel lastig te beantwoorden vraag, want er is maar heel weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Om te onderzoeken wat mensen onthouden van al die middelbareschoolkennis, zul je ze langdurig moeten volgen, waar vaak geen tijd of geld voor is. Als je verschillende generaties met elkaar gaat vergelijken, is hun basiskennis vaak niet vergelijkbaar: want wat je nu leert bij een vak als Frans is heel anders dan 50 jaar geleden. En dan zijn er ook nog eens grote individuele verschillen tussen leerlingen in de manier waarop ze een vak als Frans leren en welk eindniveau ze behalen. Om die verschillen eruit te filteren heb je veel proefpersonen nodig.

Lees meer op Nemo Kennislink