Inschrijfformulier cursus

Achternaam

Voorletter(s)

Roepnaam

Geslacht

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon vast

Telefoon mobiel

E-mail

Geboortedatum

Eerdere opleiding Frans

Eerdere cursus bij de Alliance Française

Geeft zich op voor de cursus:

Cursusjaar

Cursusgeld

Datum

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ik geef hierbij toestemming dat mijn gegevens gebruikt mogen worden voor het doel waarom ik me inschrijf. Hiermee accepteer ik de privacy voorwaarden zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).Tevens ga ik akkoord met de deelnemersvoorwaarden cursussen.
akkoord

U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding op uw email-adres. Deze kan eventueel in uw spambox terechtkomen. Verifieert u dat graag.