Franse taal en cultuur in Ommen

Alliance Française Pays Bas

Wilt u een cursus Frans volgen in Ommen?

Alle afdelingen van de Alliance Française in Nederland organiseren cursussen Frans op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen: extensieve en intensieve cursussen, algemeen Frans en conversatiegroepen maar er zijn mogelijkheden  ‘à la carte’, bijvoorbeeld voor bedrijven of voor uw specifieke wens.
Het aangeboden cursusprogramma kan per Alliance verschillen. De niveaus van de cursussen volgen het Europees kader voor de talen. De cursussen zijn vooral gericht op het vergroten van de spreekvaardigheid.

Wat kunt u bij ons verwachten?

Cursussen Frans

Ieder seizoen verzorgen wij cursussen Frans, waarbij er veel aandacht wordt besteed aan het gesproken Frans. De cursussen worden gegeven in Ommen en in Coevorden.
Wilt u liever privéles, dan kan dat ook.

twee kanten

Taal en cultuur wil voor de Alliance Française zeggen dat de Franse cultuur aan de orde komt in de lessen Frans en ook dat tijdens de culturele avonden de Franse taal aan de orde komt.

Verwacht

Volgend seizoen kunnen we weer een klein aantal activiteiten organiseren. Een film, muziek enzovoort.

Onze partners

Onze leden, die het mogeljk maken om het culturele programma aan te bieden.
Wilt u ook lid worden?
mail naar secr.ommen@afpb.nl