Inschrijfformulier cursist Texel

Korte tekst pagina

svp. tekst kopiëren/printen en ondertekend opsturen naar:

Vereniging Alliance Française Den Helder

Vereniging Alliance Française Den Helder

t.a.v. C. Pittet
Sijmon Blaauwboerstraat 26

1785 EK Den Helder
Tel.: 0223 864 206

e-mail: cursus.denhelder@afpb.nl

Bankrekening nr: NL 20 INGB 0000037393  

De heer  /  mevrouw

achternaam                                                                                                                    
voornaam 
adres 
postcode/woonplaats 
telefoon 
e-mail 

wenst zich in te schrijven voor de cursus Frans voor het cursusjaar 2020 – 2021 

  • 20 lessen in het ROC-gebouw in Den Helder van 18.45 uur tot 20.10 uur
  • 20 online lessen van 1 uur gegeven door mevr. Bénédicte van Bielert (alleen bij voldoende aanmeldingen)

 

De docent zal aangeven welke methode gebruikt wordt. Tenzij de docent anders aangeeft, dient u de boeken zelf bij de boekhandel te bestellen.De docent zorgt voor lesmateriaal  voor de eerste les. I.v.m. de indeling van de groepen nemen wij in de week vóór de eerste les contact met u op.

Het cursusgeld bedraagt € 165,–  (20 lessen) en dient vóór aanvang van de cursus o.v.v naam cursist te zijn bijgeschreven op Bankrekening nr: NL 20 INGB 0000037393 

t.n.v. Penningmeester Alliance Française Den Helder.

Belangrijk:

De Alliance Française Den Helder houdt zich aan de geldende Corona maatregelen welke door de regering en lokale autoriteiten zijn opgelegd.  Als de lessen niet op locatie gegeven kunnen/mogen worden, bieden wij de lessen on-line aan.

Voor alle cursussen geldt dat bij onvoldoende belangstelling de cursus niet doorgaat.

Eventueel annuleren van uw aanmelding dient schriftelijk te gebeuren (zie bovenstaand adres).

Bij annuleren zijn wij genoodzaakt de volgende kosten in rekening te brengen:

  • annuleren tot 24 september 2020 is kosteloos;
  • bij annuleren van 24 september t/m 1 oktober 2020 is 50% van het cursusgeld  verschuldigd;
  • bij afmelding na de eerste les op 1 oktober 2020 zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen.

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Tijdens de cursus of een activiteit kunnen er foto’s/beeld materiaal gemaakt worden welke op de website van de Alliance Française Den Helder kan worden geplaatst. U kunt deze laten verwijderen via  secr.denhelder@afpb.nl.

□  Na einde cursus geef ik toestemming aan de AFDH om mijn gegevens te bewaren o.a. t.b.v. reünie enz. Ik behoud het recht om mijn toestemming te allen tijde in te trekken. (via secr.denhelder@afpb.nl).

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .   Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..