Laatste update 03-08-2016   

 

lijnheader 

Alliance Française des Pays-Bas
La Nouvelle France
 
Cultuurcursus op 08 en 15 februari 2011
 
 
Toelichting
In 1534 zette deJacques Cartier voet op de oever van de rivier Saint Laurent. Deze gebeurtenis markeerde het begin van de Franse kolonisatie van een gebied dat zich uitstrekt van het huidige New Orleans tot de Hudson Baai.

Vooral de Zonnekoning Lodewijk XIV zag wel iets in ‘La Nouvelle France’. In de erop volgende eeuwen vertrokken tienduizenden Fransen naar dit gebied om daar een nieuw bestaan op te bouwen, om er het geloof te verkondigen en om bij te dragen aan huisvesting, onderwijs, zieken- en armenzorg.

Jezuïeten, Ursulinen en Augustinessen gingen een kardinale rol spelen in de ontwikkeling van dit nieuwe gebied. Inmiddels zijn er enkele eeuwen verstreken en is dit gebied onderdeel geworden van de Verenigde Staten en Canada, maar zeker in de huidige provincie Québec is het Franse verleden nog altijd springlevend.

Sinds Charles de Gaulle bij zijn bezoek aan Montréal ter gelegenheid van de opening van de Wereldtentoonstelling in 1967 de roemruchte woorden uitsprak ‘Vive le Québec libre’ is het ‘vrijheidsstreven’ opnieuw aangewakkerd.
 
Spreker
Ons bestuurslid Prof. dr. Nico Nelissen bracht in oktober 2009 een bezoek aan de provincie Québec en is onder de indruk gekomen van de daar levende francofonie. In een korte cultuurcursus (bestaande uit twee avonden: 08 en 15 februari 2011) neemt hij u mee op een reis naar het grootste francofone gebied buiten Frankrijk.
 

Ville de Québec (08 februari 2011)
De eerste avond is gewijd aan de historie, de sociale geografie en de institutionele structuur van Canada en van de provincie Québec. In het bijzonder wordt ingegaan op de hoofdstad van de provincie: Ville de Québec, waarbij het ontstaan, de stedenbouwkundige opbouw, de architectuur en het leven van alledag in dit bestuurlijke centrum van de Franstalige gemeenschap aan de orde zullen komen.
 
       
 
 
Montréal (15 februari 2011)
De tweede avond is gewijd aan Montréal, een stad die in relatief korte tijd van een provincieplaats is uitgegroeid tot een ware metropool. Ook hier is de Franse invloed groot, maar deze moet in toenemende mate strijden met de opkomende Anglo-Amerikaanse cultuur die een steeds grotere invloed op de agglomeratie heeft. De door een toenemend aantal ‘gratte-ciels’ gedomineerde stad verkeert in een gigantisch transformatieproces.
 
Lot van het religieus erfgoed
Nico Nelissen zal tijdens deze avonden ook verwijzen naar de huidige bedreigingen van het religieus erfgoed in deze steden en zal u informeren over de daar gehanteerde strategieën.
 
Taal en prachtige beelden
De lezingen worden gegeven in de Nederlandse taal. U kent Nelissen’s passie voor de fotografie. Het ligt dan ook voor de hand dat u getrakteerd wordt op imposante beelden van ‘La Nouvelle France’.
 
Plaats
De lezingen worden gehouden in Restaurant Valdin aan de Sint Annastraat te Nijmegen en beginnen om 20.00 uur.
 
Kosten
Voor leden/ cursisten van de Alliance Francaise bedragen de kosten van de cultuurcursus Euro 25,= en voor niet-leden Euro 30,=.
 
Aanmelding
Aanmelding dient voor 1 februari 2011 te geschieden bij
 
CitroënTV5 nieuw 2013Franse ambassade

 

Alliance-francaise.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten